fredag 5 juni 2020
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

Tänkvärt vid strategival för bättre resultat

Vad arbetar emot dig och vad arbetar för dig? Tomas Bernholm från Nasdaq Stockholm delar med sig av värdefulla tips inom optionshandel. Under rapporttider kommer jag ibland att tänka på olika samtal som jag hade med kunder under min tid som aktie- och optionsmäklare.

Aktiederivat, Analyser, Blogg, Derivat, Nyheter, Optioner - Grunder, Volatilitet

Copyright @ 2020 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se