fbpx
tisdag 27 september 2022
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

Disclaimer

Om innehållet på optionsbloggen.se

Innehållet i samtliga skrivelser på optionsbloggen.se förmedlar inte investeringsråd eller andra råd. I den mån läsaren använder beskrivningar, beräkningar, exempel eller annan i framställningen förekommande information som underlag för investeringsbeslut eller annat beslut, sker detta på läsarens egen risk.

Oavsett att erforderlig hänsyn iakttagits för att säkerställa att detaljer är riktiga och inte missvisande ansvarar inte Optionsbloggen.se, Enspiri Consulting eller dess samarbetspartners samt uppdragsgivare till någon del för skada till följd av att i framställningen förekommande information använts som underlag för investeringsbeslut eller annat beslut. Läsaren uppmärksammas på att handel med optioner och andra derivatinstrument kan medföra särskilda risker.

För handel och clearing med derivat på NASDAQ OMX Stockholm gäller NASDAQ OMX Stockholms Derivatregelverk i dess vid var tid gällande lydelse, vilket finns tillgängligt för allmänheten på www.nasdaqomx.com/nordicrules.

Copyright @ 2022 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se