fbpx
tisdag 24 maj 2022
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

SCA delas – det här händer med optionskontrakten

En hel del frågor har inkommit gällande delningen i SCA och vad som händer med optionskontrakten. Här följer en sammanställning av det som sker.

Bakgrund:
I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; ett för hygienverksamheten och ett för skogsindustriverksamheten.

Den 23 februari 2017 beslutade SCAs styrelse att föreslå SCAs årsstämma den 5 april 2017 att besluta om att genom utdelning, utöver kontantutdelning på 6,00 SEK per aktie, dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget SCA Hygiene AB till aktieägarna i SCA.

Närmare information till SCAs aktieägare avseende förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB, i form av en informationsbroschyr, publiceras på bolagets hemsida www.sca.com och kommer inom kort distribueras till samtliga aktieägare.

Källa: SCA


Det här händer med optionskontrakten:

Avknoppningen kan inte likställas med en ordinarie utdelning. I förenklad form ser förutsättningarna ut såhär:

  • Om det nya bolaget listas inom snar framtid efter ex-dagen (~ 3 dagar) så skapas en korg av SCA och det avknoppade bolaget. Lösenpriser på optioner räknas då ej om, men underliggande innefattar båda bolagen, dvs. korgen.
  • Om det nya bolaget inte noteras inom nära framtid efter ex-dagen räknas kontrakten om med en ratio-justering enligt medianvärdering från minst 5 st. analytiker.
  • Om inte tillräckligt många värderingar inkommer räknas kontrakten om enligt ratiojustering med prisfallet på Ex-dagen som grund för värdering (VWAP). Kontrakten är då handelsstoppade under ex-dagen.

Om scenario #1 infaller kommer nya SCA-kontrakt att noteras upp med endast 100 SCA-aktier som underliggande.

Källa: Nasdaq Stockholm

För ytterligare information kan aktuellt Börsmeddelande ang. SCA kan laddas ner här 

Dela
Publicerat i Blogg, Nyheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*

Copyright @ 2022 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se