lördag 4 juli 2020
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

Spekulation med option

Att enbart köpa en enstaka köpoption eller säljoption i rent spekulationssyfte kan bli mycket lönsamt. Troligen blir det dock tvärtom då all sannolikhet talar emot ett fullgott resultat med en betydande vinst. Varför? Låt oss titta på en s.k. normalfördelningskurva:

Aktiederivat, Börsen, Börshandel, Optioner - Grunder, Optioner & Terminer

Copyright @ 2020 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se