fbpx
tisdag 27 september 2022
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

Tolka risken på börsen (VIX) på rätt sätt

När är risken i aktiemarknaden ”hög”, ”låg” eller ”normal”?

Ett vanligt mått för att analysera rådande risknivå på börsen är att avläsa volatiliteten på börsen, ofta genom VIX Index. Det förekommer dock alltför ofta en generell liknelse mellan analys av aktier/index och volatiliteten i dessa vilket kan leda till en direkt feltolkning av marknadsrisken. Det i sin tur kan leda till onödigt risktagande.

Några enkla regler:

Vi brukar prata om referenspunkterna 20, 30 och 40 på VIX Index.

Ja – om VIX Index går från ex. 15 till 20 har risken i marknaden ökat.

Nej – om VIX Index går från 15 till 20 är inte risken i marknaden hög, den har gått från ”låg” till mer ”normal”.

Nivåerna på VIX Index spelar roll.

Historiskt sett innebär VIX vid 20 att marknaden förutspår en ganska hälsosam och låg riskmiljö. Hälsosam i termerna av en sund inställning till risktagande. Vid nivån kring 30 anses aktier generellt vara alltför riskfyllda och vid 40 befinner sig aktiemarknaden oftast i en större turbulent nedgångsfas, kortvarig till ihållande. Vid högre nivåer börjar marknaden emellanåt agera irrationellt.

Volatiliteten är enkelt uttryckt den finansiella termen för standardavvikelse. Denna uttrycks i en procentuell siffra som visar en sannolik förändring i optionens premie, detta gäller en förändring i premien upp- eller ner i pris med en (1) standardavvikelses säkerhet (ca 67%).

Varför är referenspunkterna viktiga?

Nivån på VIX Index sätts av traders och market makers efter värdering av indexoptionskontrakt (derivat) i paritet med rörelserna/risken i marknaden.

VIX Index är med andra ord i sig självt ett derivat av aktiemarknaden (S&P 500).

Vi kan därmed inte jämställa VIX Index med ett vanligt aktieindex och genomföra likvärdiga tekniska analyser mellan cash och derivat med förväntan om samma sannolika utfall.

Aktier handlas i spotmarknaden och är värderade utifrån given information och fakta för dagen. VIX Index är en teoretiskt deriverad riskspekulation av samma fakta för de kommande 30 dagarna.

Volatiliteten är tillika den enda spekulativa faktorn i värderingen av ett optionskontrakt (derivat). Vi spekulerar här med andra ord om den framtida volatiliteten vilken förstås inte är känd idag.

I andra termer, priset vi ser idag i ett optionskontrakt är deriverat från en spekulation om rörelserna i den underliggande varan fram till optionens slutdag.

20% på VIX Index kan som sagt anses motsvara en normal risknivå i aktiemarknaden.

20% på VIX Index motsvarar även vid var tid, allt annat lika, ett specifikt pris i ett optionskontrakt som är i paritet med sannolikheten för en specifik rörelse på börsen.

Denna rörelse är definitionen på risken i aktiemarknaden.

En trader eller förvaltare med en aktiv derivatbok räknar kronor och ören och är beredd att betala premium i linje med förväntade sannolika rörelser.

Vid 20% på VIX är alltså optionspriset detsamma vid var tid vilket kan anses som en mer ”normal” riskpremie.

Att tolka marknaden som högrisk vid dessa nivåer och agera därefter kan med andra ord slå fel.

Till sist, ej att förglömma: Alla mått av analyser i aktiemarknaden; fundamentala, tekniska eller derivatbaserade är vid var tid spekulationer. Det finns inget rätt svar om kommande rörelser, bara mer (eller mindre) sannolika gissningar om dessa.

Dela
Publicerat i Aktiederivat, Analyser, Blogg, Börsen, Derivat, Förväntningar, Nyheter, Optioner - Avancerat, Psykologi, trading, Volatilitet Märkt med: , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*

Copyright @ 2022 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se