fbpx
tisdag 27 september 2022
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

Volatilitetsrapport – Korrigering i marknaden

Efter en turbulent period i aktiemarknaden och vad som nu bekräftas som en korrigering ser vi en naturligt ökad volatilitet i marknaden och dyrare optionspriser över hela linjen. Premien på OMXS30-optioner släpade dock efter men steg till volatilitetsnivåer strax under 30. I skrivande stund ser vi nu en rekyl där vi åter närmar oss den viktiga 2300-nivån. Vi befinner oss samtidigt mitt i en rapportperiod som tillsammans med ett vakande öga på räntemarknaden – och det politiska läget i Europa kring Ukraina – kommer sätta tonen för den närmaste investeringsperioden framöver. Rådande indikatorer visar emellertid inga klara tecken på fortsatt oro även om det ligger nära till hands för marknaden att skifta från lugn till turbulens på kort tid.

Priset på nedsidesskydd i form av säljoptioner har i relativa termer minskat i efterfrågan och fallit i pris. Den nedsida vi hade tidigare är med andra ord nu aktuell nivå (At The Money) och den nya nedsidan är alltså inte lika högt värderad. Detta kan ge oss en indikation om att marknaden är nöjd med den korrektion vi nu sett vilket även kan bekräftas av den rekyl vi nu ser. Vi påminner om att nivån runt 120 för Skew Index är den något mer ”normala” och ser därmed fortfarande en viss övervärderad nedsida eller i andra termer en viss fortsatt oro för fler kommande besök på nedsidan.

Premien på VIX-optioner har stigit i takt med VIX-index i sig självt vilket under en nedgångsfas är helt naturlig. Därmed ser vi i relationen VVIX/VIX ett sjunkande värde som i sig är naturligt då korrigeringen är bekräftad, dvs. oron för en nedgång är nu fakta. Det förekommer alltså ingen fortsatt övervärdering av VIX-optionerna eller en klar tro i marknaden på ännu mer turbulens i närtid vilket kan ses som ett lugnande tecken. Om ration VVIX/VIX närmar sig nivån kring 7 har oron för en mer volatil marknad jämfört med hur indexoptionerna på S&P 500 samtidigt värderas ökat till den nivå att en ny korrigering kan ligga framför oss. Tipset är att hålla god koll även på detta riskmått.

Nedan en Edge-rapport för OMXS30 och de svenska underliggande aktierna med optionshandel.

Dela
Publicerat i Aktiederivat, Analyser, Blogg, Börsen, Börshandel, Derivat, Volatilitet Märkt med: , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*

Copyright @ 2022 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se