fbpx
fredag 1 juli 2022
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

Delta och deltaneutral handel

Frågor om optionernas nyckeltal och deras funktioner dyker ofta upp. Det första och vanligaste nyckeltalet är ”Deltat” som på flera sätt kan användas som hjälpmedel i optionshandeln. Här repeterar vi kort om deltat (och gammat) och vad en deltaneutral position är samt vad vi har för nytta av den.


En optionshandlare bör ha två uppfattningar klara inför sin handel – marknadens riktning och den implicita volatiliteten (marknadens hastighet) eller om man så vill marknadens egen uppfattning om risknivån för kommande investeringsperiod. Det finns dock en fin möjlighet att spekulera i endera riktningen i marknaden, upp – eller ner, med fokus istället på hur fort det kommer röra sig.

Alla optionskontrakt har ett deltavärde. Detta värde visar rent teoretiskt hur mycket optionens premie kommer ändras när underliggande aktie ändras med en krona, vilket i sig inte är så intressant. Däremot kan man tolka siffran, som är mellan 0 och 100 för calls (0 till -100 för puts) som en procentuell siffra för sannolikheten att optionskontraktet kommer hamna ’in the money’ eller med andra ord ha ett realvärde på slutdagen. En at the money-option har ex. ett deltavärde på 50 då det är hugget som stucket om kontraktet så småningom hamnar i pengarna medan en option med stort realvärde går mot delta 100 (-100).

Att t.ex. köpa 10 optionskontrakt (motsvarande 1000 aktier) med ex. 30 dagar kvar till förfall och med ett delta på 50 ger oss alltså – just nu – enligt sannolikheten en lång position på 500 aktier. Vi vet inte var aktien tar vägen härifrån, bara att vår option hamnar antingen i pengarna eller inte på slutdagen. Med andra ord, vi kommer vara långa 1000 eller 0 aktier vid förfall. Vägen fram till förfall är dock det intressanta här, och spekulationen i att det kommer röra på sig (vara volatilt) ger oss en fin möjlighet att skapa en god avkastning om vi får rätt i dessa rörelser. Hur?

Vi ’hedgar’ optionspositionen genom att sälja (gå kort) de 500 aktierna enligt exemplet ovan och skapar en position som är neutral. Men bara just i denna sekund; Vi är då ’deltaneutrala’. Om aktien rör på sig härifrån kommer dock positionen omedelbart ändra på sig – vilket förstås är precis vad vi vill. Går aktien ex. upp kommer deltat öka i optionen (närmare in the money) till t.ex. 60 delta och vi kommer åter vara nettolånga med 100 aktier. Går aktien upp ytterligare (delta 70) blir vi i vår position ännu ’längre’ och det kan vara dags att sälja ytterligare 200 aktier för en ny deltaneutral position. Träffar vi rätt och det rör sig nedåt efter detta faller deltavärdet i optionen tillbaka och den korta aktiepositionen på nu 700 aktier gör oss då istället nettokorta totalt sett. Vid rätt läge köper vi då tillbaka aktier i enlighet med vårt delta och tjänar alltså pengar på rörelserna i den underliggande aktien.

Vi har således skapat en position som gör att vi blir längre i aktien när det går upp och kortare i aktien när det går ner. Mycket bekvämt. Det spelar heller ingen roll om man köper calls/säljer aktier emot som hedge eller köper puts/köper aktier emot som hedge, utfallet blir detsamma vid upp- respektive nedgång.

Risken i denna position ligger naturligtvis i den premie man har betalat för optionen. För varje dag som går med en lugn marknad tappar optionen i värde och möjligheten att få tillbaka dessa pengar blir mindre. Men med en god rörelse och ökad volatilitet kommer både hedgen (aktien) skapa god avkastning samtidigt som premien i sig blir dyrare och står emot bättre mot tidens tand.

Det behöver knappast nämnas att det är av yttersta vikt att vara aktiv med denna position och att ’skalpa’ vid bra tillfällen i aktiens rörelser. Annars uteblir naturligtvis hela förtjänsten och idén med positionen.

Vilken option bör man välja för detta? Det kan finnas olika anledningar att välja endera lösenpriset med specifik löptid men i generella termer bör man hålla sig till en option nära at the money (delta 50) där optionens gammavärde är som högst.

Gammavärdet visar hur mycket deltat ändrar sig när underliggande aktie ändras med en krona och kan därmed tolkas som accelerationen i aktien. Och ju mer fart – desto bättre för vår position. Tiden till förfall för optionen bör vara mellan 30 – 60 dagar för bästa utfall och möjlighet till ’skalpning’.

Det vi i andra termer spekulerar i här är egentligen kort och gott billig optionspremium. Vi kan naturligtvis vända på positionen också och spekulera i en orörlig marknad/aktie där vi säljer optionspremium som vi anser är dyr och där vi även spekulerar i att den implicita volatiliteten kommer att sjunka. Eftersom vi även här hedgar oss med aktier skapar vi oss en buffert om det nu trots allt skulle röra på sig kraftigt – till skillnad från nakna optionspositioner där risken är maximerad. Har vi rätt kommer dock tiden (thetat) hjälpa oss och den erhållna premien bibehålls intakt.

Till sist – några sammanfattande tumregler för deltaneutrala positioner (eller gammahandel som vissa refererar till):
1) Det är av vital betydelse att dagligen bevaka en deltaneutral position då de flesta större rörelser kommer oanmälda vid sidan om rapporter eller statistik.
2) Ha en klar uppfattning i den rörelse du tror på och bestäm dig innan när du ska skalpa/återjustera din position till deltaneutral. Om det går trögt och aktien inte rör sig, gå ur positionen helt i god tid.
3) Ha brottarkoll på den implicita volatiliteten i marknaden inför detta positionstagande. Om den stiger mot höga historiska nivåer (1 år ca) kan det vara lämpligt att avvakta. Jämför svenska optionspriser och volatilitet med ex. VIX index i USA.
4) I mindre skala går det bra att hålla koll på denna position i ex. Ms Excel. För mer omfattande daytrading med gammahandel (eller liknande strategier) bör du ha ett starkare systemstöd.

FOTNOT! En del system och läroböcker hänvisar till deltat som en siffra mellan 0 – 1 istället för 0 – 100. 

Dela
Publicerat i Aktiederivat, Blogg, Börshandel, Derivat, Nyheter, Optioner - Avancerat, Strategier, trading, Volatilitet Märkt med: , , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*

Copyright @ 2022 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se