fbpx
måndag 23 maj 2022
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

Volatilitetsrapport – Luft under börsens vingar

Aktiemarknaden har studsat tillbaka från lägstanivåerna 9 maj och gett luft under vingarna hos investerare som tror på en fortsatt rekyl. Riskpremien är dock fortsatt hög med VIX runt 30, trots en mycket stark utveckling den senaste veckan. Ofta faller risknivåerna tillbaka i takt med uppgångar i en rekylfas men i lägen som den nuvarande med många triggers i korten håller en högre riskpremie sig kvar. Tipset är fortsatt hög volatilitet och nya test på nedsidan kommande investeringsperiod.

Orosmolnen på börshimlen är många, däremot är det få indikationer på att en större nedgångsfas befaras av investerarna inom kort. Skew Index har fallit brant ner mot 120-nivån som är en fullt normal värdering av nedsidesrisken. Det är därmed ett lugn under rådande värderingar i marknaden där aktiemarknaden verkar ha hittat sitt konsensus kring dessa nivåer. Skew Index är ett extra viktigt mått att följa under dessa omständigheter i marknaden då snabba förändringar kan ske på kort tid.

I tider när börsen når höga nivåer testas investerarnas tålamod för vilka nivåer som egentligen är rimliga. En av spekulationerna vid sidan om aktiekurser är hur turbulent miljö vi kan förvänta oss att se på börsen i närtid. Optionshandeln med VIX index som underliggande säger en hel del om detta och hur sannolik kommande turbulens antas bli. När volatiliteten och riskpremien på VIX-optioner stiger brukar vi med viss fördröjning se en ökad rörelse på VIX index i sig självt, oftast uppåt eller i andra termer i en nedåtgående aktiemarknad. Mäter vi volatiliteten på VIX-optioner (VVIX) mot VIX index ser vi hur marknaden förväntar sig högre volatilitet i marknaden. Vid en ratio upp mot 7 är detta ofta nära förestående. Nuvarande nivåer under 4 indikerar dock snarare en bekräftat korrigering på börsen och låg sannolikhet för ännu mer turbulens än den som redan finns.

Svenska OMXS30 håller sig i en något lägre värdering av kommande risk i marknaden, där samtliga papper sjunkit i risk de senaste tio dagarna.

Dela

Häng med på webbinarium om optionshandeln

Det är ett spänt läge på världens börser och extra många frågor om handeln med optioner och terminer har kommit den senaste tiden. Hur kan vi skydda vår portfölj, minska vår risk eller utnyttja rörelserna till vår egen fördel? Hur läser vi av risknivån i aktiemarknaden?

Till dig som vill ha lite extra skjuts med kunskaperna och för att komma i gång med de många möjligheterna med optionshandeln kommer här ett exklusivt erbjudande.

Häng med på det kostnadsfria lunch-webbinariet ”Optionshandel på börsen” om handeln med optioner och terminer, på torsdag den 12 maj kl. 11.00.

Boka tiden i din kalender med en gång och anmäl dig nedan!

ANMÄLAN TILL WEBBINARIET

I webbinariet går vi igenom optionernas grundpositioner, några särskilt utvalda och användbara strategier med optioner och hur du kan läsa av risken på börsen på egen hand dagligen. Och mycket mer förstås. Med andra ord, allt du behöver för att komma i gång på bästa sätt med optionshandeln.


I april var det ju även premiär för initiativet Nasdaq Derivatives Academy och den kostnadsfria webbkursen med samma namn: Optionshandel på Börsen. Detta initiativ berättar vi också mer om i webbinariet.

Vill du säkra dina kunskaper om dina möjligheter som investerare på börsen är du varmt välkommen att hänga med på torsdag. Anmäl dig här eller via knappen nedan.

Praktisk information:
Plats: Vid din dator, mobil eller surfplatta
Kostnad: Gratis.
Tider och anmälan: KLICKA HÄR

Webbinariet vara i ca en timme.

Dela

Volatilitetsrapport – Kontrollerad oro i aktiemarknaden

Den senaste investeringsperioden har präglats av allt lägre nivåer på börsen och en ökad risk i aktiemarknaden. VIX index har sökt sig mot årshögsta-nivåer men sedan fallit tillbaka något. Känslan är att nya nivåer på nedsidan i aktiemarknaden kan ligga i korten i närtid medan en annan sida av marknaden är mer positiva till den närmaste framtiden. Risken på börsen kan dock via optionsmarknaden avläsa en generellt sett högre riskpremie än normalt och en mer volatil rörelse i värderingen av risk. Vid en mer stabil och harmonisk aktiemarknad bör VIX ligga strax under 20-nivån över tid.

Oron under rådande omständigheter i marknaden med krig och inflation högst upp på agendan borde enligt många investerare vara betydligt högre än vad den är. Skew index har tidigare legat högt och ofta stabilt över 140-nivån vilket är en historiskt dyr nivå och unik för de senaste åren. Nu har emellertid priset för nedsidesskydd avtagit och Skew index faller nedåt. Det här är inte ovanligt i en marknad som precis fått lite andrum från höga nivåer, eller korrigering från toppen som andra önskar uttrycka det. Den psykologiska effekten blir ofta att det är självklart att det ska uppåt igen i närtid men med oroligheterna som präglar hela finansmarknaden just nu är läget mer osäkert än på länge. Det måste tas med i analysen.

När investerare köper optioner med VIX index som underliggande spekuleras det i hur mycket detta index ska röra på sig. Det präglar i sin tur priset på dessa optioner och även den egna volatiliteten i dessa instrument. När dessa prisas upp utan att börsen rör sig nämnvärt skapas en bredare ratio, dvs. marknadens oro för en mer turbulent vardag visar sig inte i de faktiska aktiekurserna. Ännu. När spekulationen i dessa optionskontrakt tilltar och priset för premien går upp stiger detta index och indikerar att marknaden förväntar sig att volatiliteten i sig ökar i paritet med priset på VIX-optionerna. När så sker, som de gjort nu, avtar ration som en mer normal fördelning mellan verklig risk och spekulationen kring oron. Vid rådande nivåer i ration VVIX/VIX runt 4 kan vi konstatera att marknaden har ett lugn i att det åtminstone inte, allt annat lika, inte är en överköpt börs vi handlar i för närvarande.

För investeringsbeslut är det bra att känna till hur marknaden värderar risken i det bolag man tittar på kommande investeringsperiod jämfört med hur det faktiskt handlats den senaste tiden (30 dagar bakåt). Därav Edgen, som vid ett positivt tal visar hur marknaden just nu prisar upp riskbilden eller tvärtom prisar ned riskbilden i bolaget vid en negativ siffra. R16, eller regel 16, visar helt enkelt hur vi kan förvänta oss hur mycket bolagen rör sig dagligen. Här får man lägga till parametern att det är över tid, dvs. över ett års tid med en standardavvikelses säkerhet (67%). Dagligen blir därmed inte helt rättvisande och är ett vanligt misstag, måttet bör ses mer som en bred referens.

Nedan har vi aktuella volatiliteter för respektive bolag med standardiserad optionshandel och i de gråa rutorna edge och Regel 16. Differenserna är över längre tid om 10 arbetsdagar.

Dela

Premiär för Nasdaq Derivatives Academy

Vill du lära dig mer om derivat och möjligheterna med optioner och terminer? Då är vår nya kurs något för dig! Nu erbjuder Nasdaq privatpersoner kostnadsfri utbildning på svenska via Nasdaq Derivatives Academy, i samarbete med Enspiri Academy, tillgänglig on-demand dygnet runt.

Nasdaq Derivatives Academy
Introduktionskursen Optionshandel på börsen går igenom allt från grunderna i optionshandel till olika strategier och riskmoment i marknaden – kunskaper ingen investerare bör vara utan!  

Lär dig exempelvis att:
Skapa avkastning i olika marknadslägen
Säkra din portfölj mot nedgångar
Hitta nya investeringsmöjligheter
Skapa positioner med hävstångseffekt

Efter genomförd utbildning är målet att du ska besitta tillräckligt med kunskap om både möjligheter och risker för att  känna dig startklar och redo för att börja handla med optioner.  

Upptäck mer och registrera dig kostnadsfritt idag!

TA MIG TILL KURSEN

Läs mer om Nasdaq utbildningsinitiativ här

NASDAQ DERIVATIVES ACADEMY
Dela

Vill du jobba som Optionsmäklare på Nasdaq?

Nasdaq söker en Executive Sales Specialist till Nasdaq Exchange Brokers

Vilka är Exchange Brokers?

OMX startade 1985 när nuvarande EB var centrum för hela verksamheten. Idag är vi ett team på fyra personer och fungerar som ett viktigt nav i det sofistikerade nordiska ekosystemet för aktiederivat. Vi driver den manuella aktiederivathandeln genom att tillgodose likviditet, underlätta prissättning och mäkla optionsaffärer mellan våra medlemmar. Vi arbetar också aktivt med kunder, aktiederivatförsäljning och projekt relaterade till produkter och marknadsföring.

Närmare om roll och ansvar

Den nordiska organisationen Global Trading and Market Services inom Derivative Sales söker en yrkes-erfaren individ till Exchange Brokers-teamet. Det är en enastående möjlighet att utveckla egenskaperna kring och sälja skräddarsydda lösningar till våra nordiska aktiederivatkunder. Genom att arbeta över affärsenheter kommer du snabbt att öka din expertis inom finansmarknader, marknadsföring och försäljning.

Det är positivt om du är nyfiken, flitig och genuint intresserad av att lära dig mer och utöka din kunskap om kapital- och derivatmarknaden. Du kommer att förmedla mer omfattande aktiederivatflöden mellan våra medlemmar, prata med market makers och resa för att träffa kunder baserade över hela Europa.

FÖR ANSÖKAN OCH NÄRMARE DETALJER KRING TJÄNSTEN – KLICKA PÅ LÄNKEN NEDAN

https://www.linkedin.com/jobs/view/3012167478/?capColoOverride=true

Dela

Volatilitetsrapport – Avvaktande marknadsläge

Aktiemarknaden har haft en lätt korrigering nedåt den senaste investeringsperioden inför kommande rapportperiod vilket i sig brukar innebära en naturlig ökning av riskpremien. VIX index har stigit något men befinner sig stabilt på ”acceptabla” risknivåer i investerarnas ögon. Inflationshot och krigssituationen i Ukraina dominerar förstås agendan för det fortsatta humöret på börsen med flertalet olika bud på framtiden bland analytiker.

Oron för fortsatta nedgångar i den närmaste framtiden är fortsatt starkt närvarande men har avtagit och prisbilden för nedsidesskydd har gått ner. Skew index faller nedåt mot 130-nivån vilket under omständigheterna får anses visa på en god tillförsikt i närtid för en lugnare handel på börsen.

Även volatiliteten på VIX-optioner har gått ner vilket i VVIX/VIX-ration nedan visar att förväntningarna på en högre rörelse i aktiemarknaden mot de faktiska värderingarna är mer i fas just nu. Nivåerna att hålla koll på här är 6-7 vilket ofta präglas av en hyfsat starkt aktiemarknad men med en oro för en korrigering nedåt.

OMXS30-index följer övriga index och värderas till normala risknivåer allt annat lika. En del av analytiker-kåren ser detta som ett bedrägligt lugn vilket under förutsättningarna i marknaden snabbare än vanligt kan vändas till en större oro och bredare rörelser på börsen. De enskilda aktiernas risknivåer är för perioden högre än normalt, allt annat lika, inför kommande rapport-säsong.

Dela

Optionspodden Del 53 – Optioner och utdelningar

Under vårens månader är det många bolag som lämnar en utdelning vilket som bekant påverkar börskurserna en hel del. Men vad händer med optionskontrakten? Och hur ska de som köpt – eller utfärdat – ett optionskontrakt tänka? En hel del frågor om detta har inkommit, och med all rätt. Det är ett antal detaljer som är bra att ha koll på. I detta avsnitt reder vi ut vilka dom är så att vi inte behöver göra misstag – eller ge bort gratispengar i onödan.

Dela

Volatilitetsrapport – Förberedelser för ökad turbulens

VIX index har fallit till låga nivåer efter krigsutbrottet i Ukraina men studsat tillbaka något efter ett par dagars nedgång. Det råder dock fortfarande låg risk i aktiemarknaden, allt annat lika, vilket indikerar en god vilja till fortsatta investeringar i aktier. Det noteras emellertid en naturlig vaksamhet under rådande omständigheter i finansmarknaden, men här och nu är riskaptiten mindre begränsad.

Medan riskpremien är låg för aktuella nivåer i aktiemarknaden är oron för kommande korrigeringar desto mer tilltagande. Skew index stiger mot tidigare höga nivåer mot 150 vilket indikerar en relativt dyr försäkring för skydd på nedsidan i marknaden. Oron för sämre nyheter i finansmarknaderna i närtid skapar en större acceptans för att betala en dyrare försäkringspremie.

Varningstecknen för en korrigering stärks när volatiliteten för VIX-optioner stiger. I tider där flera känsliga triggers kan utgöra en större sättning är detta något att hålla ett vakande öga på. Vid nivåer från 6 och uppåt i ration VVIX/VIX börjar handlare röra sig allt närmare sälj-knappen. Håll koll på denna ratio!

OMXS30 följer de flesta övriga index med en låg riskpremie, en implicit volatilitet ATM strax över 20%. Den negativa edge som präglar de flesta papper visar på att marknaden förväntar sig en mindre rörelse i närtid än den som varit de senaste 30 dagarna.

Dela

Opionspodden Del 52 – Lägesanalys på Börsen med tradingveteranen Erik Einerth

Med faktorer som krig i världen och stegrande inflation är det förstås många pessimistiska tongångar bland finansanalyserna. Vi bjöd in börsveteranen Erik Einerth som har en lång och respektingivande bakgrund som optionshandlare och tradingchef och diskuterade med honom hur man kan tänka och hur tidigare turbulenta marknadslägen hanterats. Vi får ta del av många inspirerande tankar och tips där förstås även optioner är en viktig pusselbit. Det och mycket mer i det senaste avsnittet av Optionspodden.

Dela

Volatilitetsrapport – Ett bedrägligt lugn

Börsen och finansmarknaderna står inför en högst oklar utmaning framöver med en allt mer omfattande kris kring kriget i Ukraina och en inflation som stiger kraftigt. Trots det ser vi en ändå normaliserad värdering av risken i aktiemarknaden med ett VIX-index strax över 20-strecket. Detta ska jämföras med nivåer som närmade sig 40 vid tiden för krigets startskede då oron i marknaden och stora nedgångar präglade börsen. Sedan dess har det alltså lugnat ner sig en hel del med en varannan-dags-marknad som indikerar en gedigen svårighet för investerare att bestämma sig för vad det hela ska ta vägen. Tipset är att förvänta sig mer turbulens med djupare dalar framöver då det trots allt finns en hel del triggers som snabbt kan få effekt i aktiekurserna.

Skew index bekräftar oron i leden med en brant stigande graf som visar på en dyrare nedsida den senaste tiden. Dock ser vi i historiken nedan att viljan att betala upp ännu mer (i relativa termer) för nedsidesskydd varit högre under lång tid tillbaka. Samtidigt är vi nu i ett nytt läge där en nedsida sedan årsskiftet ”bekräftats” och nu är den nya aktuella dagsnivån på börserna. Ytterligare nedsida har således inte varit i korten men ett stigande index på Skew visar att betalningsviljan av dyrare försäkringspremie ökar. Oron är alltjämt närvarande med andra ord, iofs inget anmärkningsvärt med det dock, givet läget i världen.

Med en snabb analys av intresset för optionskontrakt på VIX index ser vi att värderingen av dessa i jämförelse med VIX index i sig självt indikerar ett lugn för en korrigering i marknaden. Marknaden tror med andra ord inte nämnvärt på en given korrigering i närtid vilket även den relativt starka marknaden påvisar. Med en ration under 5 är detta inget orosmoln på börshimlen, men med de fakta vi har i korten med kriget i Ukraina i spetsen vet vi att hela scenariot förstås kan vända väldigt snabbt.

Edge-rapport. De flesta papper i OMX-index och även utanför har fallit kraftigt i termer av risk (iml. volatilitet) den senaste veckan. Med en index-volatilitet runt 20 konstaterar de flesta yrkesverksamma handlare att detta får anses vara ett bedrägligt lugn i en orolig finansmarknad och omvärld.

Dela

Optionspodden Del 51 – Så beräknar du den dagliga risknivån på börsen

Det är skakiga tider i världen och på börsen och behovet av investeringsalternativ är stort. Med hjälp av optionskontrakt och options-strategier får vi ju god hjälp och en bra riskkontroll, det vet vi ju. Och vi kan ju även använda optionskontrakten för att analysera risken i marknaden just nu. Fördjupar vi oss lite extra i den riskanalysen får vi ett ännu bättre stöd till ett investeringsbeslut, något som kan behövas i ett svårt marknadsläge. I det här avsnittet berättar vi mer om hur du gör.

Dela

Volatilitetsrapport – Den perfekta stormen?

Nedgång, hög volatilitet och en sällsynt svårbedömd marknad. Krigsläge på börsen och en stigande risknivå över lag. Inflationshot, höga energikostnader och rusande oljepris har präglat finansmarknaden från årsskiftet, men med ett chockerande krig i Europa att lägga till ekvationen kan den perfekta stormen vara nära enligt vissa bedömare. Vi har sett såväl krig som oroliga tider på börsen förut men här finns en rad unika faktorer att ta hänsyn till. Exempelvis är krigssituationen beläget i Europa och hot om kärnvapen har väckts till liv på ett obehagligt sätt. Men trots allt ser vi inte några katastrofala nivåer i termer av risk på börsen just nu. VIX index kring 32 är förstås en hög risknivå men lägre än för ett drygt år sedan, och jämför vi med exempelvis tiden för coronautbrottet 2020 eller finanskrisen 2008 såg vi en långt högre riskbild på börsen med VIX susande upp mot 90-nivån.

Efter 15-månaderslägsta på Skew Index har vi sett ett något stigande pris i relativa termer för optionskontrakt på nedsidan, men ännu till ”låga” nivåer givet marknadsläget. Investerare betalar inte upp för skydd på nedsidan mer än nödvändigt vilket indikerar att ingen stor nedgång från den redan bekräftade korrigeringen förväntas. Vi lever dock i en värld som just nu har nerverna på utsidan och den första indikationen på att oron för nya ras kommer tillbaka kommer att synas i första hand på högre priser för nedsidesskydd. Håll koll på Skew Index.

Med den bekräftade högre risknivån i aktiemarknaden och ett VIX som handlas över 30 minskar turbulensen i prissättningen på optionskontrakten på VIX. Det indikerar i sin natur att marknaden inte förväntar sig ännu mer turbulens i VIX-index eller i andra termer, just nu, inga stora rörelser upp – eller ner i termer av risk. Detta ger en fallande ratio VVIX/VIX och visar att trycket på en fortsatt större nedgång i närtid eller ytterligare korrigering nedåt inte ligger i korten av idag.

Edge-rapport. Med tillägget Regel 16 där vi i relativa termer ser den teoretiska dagliga rörelsen just nu i respektive papper. Mer info om detta värde tas upp i sin helhet i avsnitt 51 av Optionspodden.

Dela

Optionspodden Del 50 – Tankar och möjligheter i en skakig börs

Det är turbulenta tider i Europa med krigshot som får börserna att gunga. Hur bör vi tänka när det plötsligt är ”sämsta börsstarten på 100 år” som DI skrev och flertalet faktorer påverkar börsklimatet negativt? I detta avsnitt av Optionspodden går vi igenom hur du kan tänka i oroliga börstider och vilka options-strategier du kan ha användning av – oavsett hur du tror att marknaden utvecklas framöver.

Dela

Volatilitetsrapport – Börsens tålamod prövas

Börsen har gått ner ca 16% sedan årsskiftet i vad som kallas den sämsta börsstarten på 100 år enligt DI. En stark aktiemarknad 2021 har blivit en skakig historia hittills 2022 med högre volatilitet och breda nedgångar där ränte- och inflationshotet ofta pekas ut som en stor trigger. Men under de senaste veckorna har emellertid all fokus legat på Ukraina-krisen vilket skapat en stark osäkerhet kring det mesta runt det geopolitiska läget och vilka följder det kan få. Börsen testas med andra ord av osäkerhet och risker från flera olika håll, ett scenario vi sett flera gånger under åren. De flesta gånger har då risken stigit till mycket höga nivåer med en starkt volatil handel som följd. Men så har det inte riktigt blivit den här gången. Volatilitetsnivåerna är förvisso höga med ett VIX kring 30-strecket men ändå inte så skyhöga som de varit under tidigare ”kriser”. Detta kan möjligen bero på att börsen redan anses ha korrigerats ”tillräckligt” eller att läget i Ukraina i finansiella termer inte anses vara så illa som befarat. Ännu, ska tilläggas. Vi befinner oss mitt i krisen och mycket kan fortfarande hända.

Ukraina-krisen har ännu inte fått VIX-index att nå årshögsta-nivåer.

SKEW index visar priset i realtiva termer för nedsidesoptioner, eller det pris marknaden är villig att betala för att skydda sig ”längre ner” mot en nedgång i närtid. Som vi ser i Skew index har vi nyligen sett den lägsta nivån på 15 månader under 130 och sedan hållit oss kvar vid de nivåerna. Det indikerar att marknaden inte räknar med en ytterligare nedgång just nu eller att det med andra ord finns en ovilja att betala ”extra” eller samma relativa höga priser som nyligen för skydd på den ”nya” nedsidan i marknaden.

Skew Index på relativt låga nivåer indikerar en lugnare marknad framöver

Priset på VIX-optioner visar hur starkt marknaden just nu tror på en ökad rörelse i just VIX-index. Jämför detta (VVIX-index) med VIX-indexets egen nivå så får vi en indikation på var marknaden räknar med att rörelserna är på väg i närtid på börserna. Om vi antar ett normalläge i VIX men med stigande premie i VIX-optioner (VVIX) får vi en högre ratio och ett scenario där marknaden räknar med mer turbulens i närtid. Om turbulensen så inträffar och därmed ”bekräftas” i marknaden kommer ration nedan generellt att falla. Och där är vi just nu, med en bekräftad nedgång och hyfsat volatil marknad. Hade investerare väntat sig mer turbulens i närtid hade VIX-optioner värderats upp ytterligare och ration hade ökat (och därmed indikerat fortsatt oro). Men med nivån just nu under 5 finns åtminstone inget sådant scenario inprisat i riskpremien i marknaden just nu.

Edge-rapport. Vi noterar att de flesta papper har en minskad riskprofil i termer av implicit volatilitet med ett antal undantag, ex. ERIC B. Edgen (historisk vs. implicit volatilitet) har även minskat över lag.

Dela

Optionspodden Del 49 – Samtal om optioner med Gustav Sällberg, PriorNilsson Fonder

Hur skapar man en förvaltning som leder till priset som Årets Hedgefond? Den utmärkelsen fick PriorNilssons hedgefond Idea av fondmarknaden.se och i detta avsnitt har vi bjudit in Gustav Sällberg från PriorNilsson som berättar mer om hur de arbetat under fjolåret för att skapa ett bra resultat i en såväl stabil som turbulent marknad. Och så går vi förstås igenom hur börsen mår just nu också.

Dela

Volatilitetsrapport – Lugnet efter stormen

Risken i aktiemarknaden vänder återigen ner efter en mer turbulent period bakom oss, eller korrigering som vissa uttrycker det. VIX index har besökt årshögsta vilket tyder på en alert marknad som är beredd att både värdera upp och tackla högre risk när den väl får fäste i marknaden. Men som vid tidigare tillfällen visar marknaden en underliggande styrka och trendar åter ner mot mer harmoniska nivåer där investerare är villiga att ta risk i aktier. Med ett VIX index runt 20 ser vi ett normalläge i riskskalan, även om vi vet att oron lurar i vassen och att börsen som helhet kan vända ”på en femöring” som det heter.

SKEW index och priset för skydd på nedsidan är i relativa termer billigare än på länge. Med nivåer som är under 130 noterar vi 15-månaderslägsta och en låg vilja hos investerarna att som tidigare betala dyrt för försäkringar på nedsidan. Oron är därmed liten för fortsatt turbulens på börsen där man känner att den korrigering som nyss blev verklighet räcker för den här gången. Inte ens inflationsoro eller det oroliga politiska läget i Europa får investerare att bli oroliga, det mesta verkar tas med en klackspark. Som vanligt kan allt komma ändras snabbt men som det ser ut nu ska det till en större trigger politiskt eller marknadsmässigt för att sänka investeringsviljan i marknaden.

Med ration VVIX/VIX för vi en känsla för hur marknaden värderar risken för ytterligare turbulens. I andra termer kan vi läsa av hur optionerna på VIX index prissätts i förhållande till hur VIX index i sig själv går, eller hur risken i marknaden faktiskt handlas. Detta är två skilda element som ofta skvallrar om kommande rörelser. När skillnaden är stor, dvs. VVIX är hög och VIX fortfarande relativt låg uppstår ett läge där man räknar med högre turbulens, dvs. ett högre VIX. I grafen nedan syns detta om vi når upp mot 7 i ration då det historiskt har skakat till i marknaden vid flera tillfällen, senast nu i början av detta år. Nuvarande nivåer är i det mer lugna territoriet, men som vi ser är det en stigande trend som är av stort intresse att hålla koll på. Här har vi ett mått som kan ge oss den indikation få andra kan, och dessutom före det sker. Ingenting här är förstås en ren sanning eller matematisk verklighet, men en god indikation om hur investerarna värderar risken i aktiemarknaden. Värt att hålla koll på!

Läs mer om detta mått HÄR

Edge-rapport. Så gott som samtliga papper har minskat i sin riskprofil i den återhämtande marknaden i kombination med det ”lugn” som uppstår efter en rad redovisade rapporter. Däremot är riskbilden och den lägre implicita volatiliteten över lag fortsatt hög med en dyr riskpremie i många aktier.

Värden den 9 feb 2022
Värden den 9 feb 2022
Dela

Optionspodden Del 48 – Högre avkastning till lägre risk på börsen

Börsen har inlett året skakigt och en hel del frågetecken finns för den fortsatta resan under 2022. Vad är den bästa strategin för investerare på olika plan att planera för? Självklart vill vi alla försöka åstadkomma så hög avkastning som möjligt till lägsta möjliga risk. Och det är ju där optioner kommer in i bilden. Så i detta avsnitt kollar vi hur vi kan göra för att skapa de bästa förutsättningarna för resten av året.

Dela

Optionspodden Del 47 – Inför börsåret 2022 – Säsongsavslutning

År 2021 är på väg mot sitt slut och ett nytt år med nya möjligheter tar vid. Vi tar en titt på året som varit och förbereder oss med god insikt på det nya året som komma skall. Vi pratar bl.a. om potentiella riskmoment under 2022, de i övrigt viktigaste detaljerna att hålla reda på och förstås optionsstrategier av olika slag att överväga för att Du ska öka chanserna till en framgångsrik börshandel.

Dela

Volatilitetsrapport – Stabil underliggande styrka i aktiemarknaden

Efter en tid med högre turbulens i marknaden har börsen stabiliserats strax över 20-nivån på VIX index. Trots en del utmaningar på nedsidan visar marknaden ändå en underliggande styrka och har återhämtat sig på nytt. Viljan att ta risk i aktier är fortsatt god till en ändå godtycklig riskpremie. Tekniskt runt 2300 på OMXS30 är en alltmer tongivande nivå att hålla koll på. Analysen för den närmaste tiden innan det nya året och tiden efteråt är en fortsatt tilltagande risknivå som efter ett starkt börsår ändå kan ses som naturlig.

Oron för nya korrigeringar eller tester på nedsidan i marknaden har avtagit efter den senaste tidens återhämtning. Priset för nedsidesskydd har minskat i relativa termer och Skew Index har handlats till de lägre nivåerna under året, strax under 135. Däremot har nivåerna kring 150 och till och med 160 som vi sett tidigare i år varit historiskt höga med en oro för korrigering i marknaden som varit på topp. En oro som också även till viss del visade sig vara befogad efter en del nedgångar under hösten. En förväntan på Skew Index är dock sannolikt ett högre index med en tilltagande riskpremie på nedsidan i närtid.

Sannolikheten för en återkommande turbulens i marknaden är tilltagande. Premien i optionskontrakt på VIX index (VVIX Index) har stigit vilket visar en förväntan på högre volatilitet i VIX index i sig självt. En jämförelse i en rak ratio mellan dessa två index ger oss en god indikation på viljan att ta risk mot den förväntade marknadsrisken i närtid. En högre nivå i denna ratio visar därmed på en allt mer sannolik och annalkande korrigering. En stigande ratio den senaste tiden ökar med andra ord farhågorna om en ovilja att äga aktier där en nivå kring 7 är då varningslamporna börjar tändas. Detta är en bra siffra att hålla koll på och en av de siffror som många i bl.a. USA förlitar sig på.
Läs mer om detta mått HÄR

OMXS30 är värderat till godtagbara risknivåer och håller sig strax under risken på de internationella börserna. Samma sak gäller de flesta enskilda aktierna som har en rimlig risknivå under förutsättningarna vi sett det senaste kvartalet. Det råder harmoni i bolagsvärderingarna just nu inför slutspurten av 2021. Vissa undantag noteras förstås i ex. EVO, SINCH, GETI B och KINV B som är naturligt volatila papper.

Edge = skillnaden mellan hist. och impl. volatilitet.
Diff anges från föregående vecka.
Edge = skillnaden mellan hist. och impl. volatilitet.
Diff anges från föregående vecka.

Dela

Optionspodden Del 46 – De okända möjligheterna på Nasdaq

Visste du att Nasdaq har sina egna optionsmäklare som ser till att ge service till börsens medlemmar för att effektivisera marknaden? De är helt neutrala och tar inga egna positioner. Men under mer än 35 år har de varit en viktig funktion i den svenska derivatmarknaden och dagligen sett till att optionsmarknaden flyter på. I detta avsnitt av Optionspodden får vi ett samtal med dem. Vi tittar även närmare på terminskontraktet och hur du kan utnyttja det för att bl.a. läsa av var marknaden kan vara på väg.

Dela

Volatilitetsrapport – Avtagande risk i en orolig marknad

Börsen har under hösten testats med högre volatilitet och större tryck på nedsidan än tidigare under året, detta sedan en viss korrigeringen tog fart vid nyheten om nya virusvarianten ”omikrons” framfart. Marknaden har dock på nytt påvisat styrka med god återhämtning och stabiliserat sig, om än under högre volatilitet och livligare handel. VIX index som under oktober låg stabilt under 20 stack iväg till dryga 30-nivån för att sedan falla tillbaka mot 20-strecket igen. Senaste print vi ser i skrivande stund är nivån 22,01. En harmonisk nivå för marknadens vilja att ta risk i aktier.

Framförhållningen är dock fortsatt god för ny turbulens i marknaden. Få aktörer slappnar av i den corona-påverkade miljön där även inflationssiffrorna klättrat upp till högsta-nivåer på många år. Viljan att betala för skydd på nedsidan är konstant hög vilket avspeglas i SKEW-index. Från den mycket höga 150-nivån har vi sett en paus i den ngt skeva värderingen där Skew Index föll ner mot 130. Nu dock tillbaka mot 150-nivån igen där senaste print just nu är 147,34.

Även måttet på hur spekulationerna kring förnyad volatilitet, och därmed turbulens nedåt, är viktig att hålla koll på. Optionerna på självaste VIX index värderas högt vilket visar sig i VVIX index. Jämför dessa två index i en ren ratio (VVIX/VIX) så ser vi nivån på marknadens värdering på kommande marknadsrisk. En nivå mot 7 eller över har historiskt åtföljts av en livligare och korrigerande marknad. Här ser vi en svagt klättrande ratio som i skrivande stund printat 5,50 vilket indikerar visst lugn. Dock kommer vi från högre nivåer som i närtid kan återbesökas. Bra siffra att hålla koll på och en av de siffror som många i bl.a. USA förlitar sig på. Läs mer om detta mått HÄR

OMXS30 är värderat till fortsatt låga och godtagbara risknivåer om än i en stigande trend. Edgen har hunnit ikapp och spekulationsgraden inför årsskiftet är neutral. De flesta enskilda papper har en sjunkande riskprofil, dels med hänvisning till lugnet efter stormen men även på grund av en post-reporting-valuation där den naturligt högre riskpremien och osäkerheten inför rapportering återgår till en lägre och mer rimlig nivå efter redovisade siffror.

Edge = skillnaden mellan hist. och impl. volatilitet.
Diff anges från föregående vecka.

Dela

Optionspodden Del 45 – Om börsen och optioner med Agnetha Jönsson, Dagens Industri

I media läser vi ofta om analyser och rekommendationer i börssammanhang, men det är desto mer ovanligt med rapporteringen om hur vi kan få stora fördelar med optioner och terminer. En del journalister är dock väl pålästa och delar ofta med sig av goda kunskaper som kan göra skillnad hos investerare på riktigt. En av dem är Agnetha Jönsson som är journalist och analytiker på Dagens Industri. I detta avsnitt får vi förmånen att prata börs, rapportering, rekommendationer och förstås optioner med henne.

Dela

Volatilitetsrapport – Sidledes börs med ökad risk

Marknaden agerar för närvarande avvaktande i en sidledes handel men under en något förhöjd risknivå. Från de nyligen lägsta nivåerna på VIX sedan februari 2020 kring 15-strecket har vi studsat upp runt 20 vilket ännu är en sund risknivå för aktiemarknaden.

Oron för ett bakslag är dock fortsatt stabilt på höga nivåer, SKEW-index klättrar upp mot 150-nivån igen och visar att det finns en god vilja att betala dyrt för skydd på nedsidan. Marknaden anser att en sättning kan komma att ske under drastiska termer där en snabb nedgång ger en god hävstångseffekt på nedsidesputs. Oron har dock inte ökat i termer av hög premie på nedsidan men här har vi ett bra mått för känslan hos investerarkollektivet att hålla koll på i närtid.

Viljan att betala dyrt för optioner på VIX-index har inte ökat nämnvärt vilket indikerar att marknaden inte ser någon större oro för en större förändring i marknadsrisken i sig i närtid. I ration VVIX/VIX ser vi dock hyfsat höga nivåer som historiskt indikerat en föraning om en korrigering i en stark aktiemarknad. Läs mer om detta mått HÄR

Högre men normala risknivåer på börsen
Oron i marknaden är stabilt på höga nivåer
Något avtagande oro för ökad marknadsrisk.
Edge = skillnaden mellan hist. och impl. volatilitet.
Diff anges från föregående vecka.

OMXS30 har i relativa termer hög riskpremie i linje med VIX-index. En hög positiv edge pekar på en förberedelse på mer turbulens i marknaden framöver. Bland bolagen ser vi höga nivåer i SINCH, EVO och GETI B medan TELIA, TEL2 B och banksektorn rör sig med mindre risk.

Edge = skillnaden mellan hist. och impl. volatilitet.
Diff anges från föregående vecka.

EMBRACB, FINGB, SOBI bland övriga bolag med hög risk/volatilitet medan bl.a. AXFO, SECU B och TREL B är i de lägre regionerna.

Dela

Optionspodden Del 44 – Ännu fler möjligheter för dig på börsen

Det arbetas ständigt hårt inne på börsen i Frihamnen för att skapa ännu fler möjligheter till oss som investerare på börsen. Och nu är det en hel del spännande nyheter på gång. I detta avsnitt får vi ett exklusivt snack med produktchefen Håkan Walden på Nasdaq som berättar om optioner på Volvo Cars men även andra spännande nyheter som är på ingående. Dessutom tar vi tillfället i akt och besvarar en av de vanligaste frågorna; hur man skapar en god strategi på börsen med optioner.

Dela

Volatilitetsrapport – Avvaktande stark börs

Risknivåerna för aktier är fortsatt låga även in i slutet av rapportperioden som levererat en del blandade resultat. VIX-nivån är fortsatt kring 18-månaderslägsta och just nu runt 17-18. Börsen attraktiv för investerare som ser aktier som det bästa (om inte det enda) alternativet till en god avkastning över tid.

Oron och förberedelsen för ett bakslag till börsens återhämtning har dock ökat tydligt. Priset för skydd på nedsidan har stigit och skapar en högre skevhet i optionsvärderingen. Skew index har åter besökt 150-nivån vilket är historiskt höga nivåer. Samtidigt omsätts optionskontrakten på VIX index i sig självt med dyr premie vilket bekräftar oron för nya bakslag. Detta är inget facit med väl en känslighetsfaktor; toleransen i marknaden är låg för sämre nyheter.

En avvaktande stark marknad i sidled ger låg riskpremie.
Dyrare nedsida och en tydlig oro i leden för börsen i närtid.
Stabilt hög risk för tilltagande oro.
Edge = skillnaden mellan hist. och impl. volatilitet.
Diff anges från föregående vecka.

OMXS30 lågt riskvärderad där SINCH sticker ut som högst volatil bland de enskilda bolagen. Även EVO och KINVB är högvolatila medan bl.a. TELIA, TEL2 och bankerna är i de lägre regionerna av rörelser.

Edge = skillnaden mellan hist. och impl. volatilitet.

EMBRACB, FINGB, BETSB, PCELL bland övriga bolag med hög risk/volatilitet medan AXFO, CAST och INDUC är i de lägre regionerna.

Dela

Optionspodden Del 43 – Så utnyttjar du en orolig aktiemarknad

I aktiemarknaden slår det fram och tillbaka mellan höga toppar och djupa dalar. Det leder ofta till en stor osäkerhet bland investerare och det blir allt svårare att hitta rätt placeringsstrategi. Men med hjälp av enkla till mer sofistikerade optionsstrategier – och en god analys av rörelserna på börsen – finns mycket att vinna. Idag djupdyker vi bland möjligheterna som uppstår när marknaden blir mer rörlig och kollar hur vi kan utnyttja osäkerheten som uppstår till vår egen fördel. Häng med!

Dela

Volatilitetsrapport – Lugnet efter stormen

Efter en viss korrigering har marknaden återhämtat sig väl och risknivåerna har fallit tillbaka. Vi befinner oss dessutom mitt i en intensiv rapportperiod som generellt sett ökar riskvärderingarna i bolagen över hela linjen. Vartefter bolagen inkommer med rapporter minskar osäkerheten och risk- och volatilitetsnivåerna sjunker.

VIX index befinner sig på 18-månaderslägsta, en indikation på att marknaden ”pustar ut” efter en korrektionen i september som uppfattats som ett avklarat stresstest av marknaden. Återhämtningen har stabiliserat förtroendet för aktier och synen på risk mattats av. Dock är förberedelsen på nya sättningar i marknaden stor med en fortsatt dyr premie för nedsidesskydd. Även premien på VIX-kontrakten är fortsatt dyr och indikerar en tro på turbulens i närtid.

VIX på 18-månaderslägsta indikerar en god tilltro till aktier med goda utsikter på kort sikt.
Oron för nya korrektioner i marknaden är hög, viljan är fortsatt stor att betala upp för skydd på nedsidan.
Voltiliteten på VIX index förväntas bli hög, relationen mot VIX index i sig självt indikerar en tro om större och kraftigare rörelsemönster i marknaden i närtid.
Edge = skillnaden mellan hist. och impl. volatilitet.
Diff anges från föregående vecka.

Bland de mest omsatta optionskontrakten ser vi TLSN2L40, ERICB2C105, SECUB2A150 och SWEDA2O190.

Premium i främst EVO är fortsatt dyrt men även KINVB och GETIB värderas högt medan TELIA, TEL2B och även SWEDA är fortsatt markant lågvolatil. I övrigt trender mot normal prissättning i en sidledes trendande marknad med verkstad och bank i den lägre värderingsskalan.

Dela

Tjäna pengar – även om du har fel

Är Du orolig för att ett potentiellt aktieköp ska gå åt fel håll? Oroa dig inte, det finns sätt att hamna på plus oavsett upp- eller nedgång. I en och samma strategi. Utan att behöva köpa aktien.

Du kan ju som vanligt skapa en god avkastning om du får rätt i din marknadstro – men också uppnå ett plusresultat även om du får helt fel. Låt oss se hur! 

(mer…)
Dela

Optionspodden Del 42 – Vän eller fiende på börsen?

En populär strategi inom optionshandeln på börsen är att sälja (utfärda) säljoptioner, framför allt på index. Då erhåller man ju en premie direkt som behålls som en vinst – så länge börsen går uppåt eller står stilla. Men emellanåt går det ju faktiskt ner på börsen och positionen kan lätt bli väldigt sur. Idag går vi igenom hur man bör tänka och vilka alternativ vi har om det går fel för att säkrare kunna uppnå den där åtråvärda extra inkomsten via optionsmarknaden.

Lyssna på avsnittet här:

Missa inte nya – eller gamla avsnitt av Optionspodden. Du kan prenumerera på Optionspodden och lyssna på tidigare avsnitt på Itunes eller Acast. Du hittar även samtliga avsnitt på Optionspoddens hemsida, klicka nedan.

Optionspodden.se
www.optionspodden.se

Dela

Volatilitetsrapport – Högre risk i marknaden

Efter viss korrigering i aktiemarknaden med högre risknivåer har marknaden återhämtat sig till stor del. Volatilitetsnivåerna har därefter fallit tillbaka men är ännu i ett högre spann generellt sett till nivåer av SKEW (nedsidesskydd) samt i vissa enskilda aktier.

Börsen handlas inledningsvis sidledes inför denna rapportvecka med dyrare nedisdesputs som efterfrågas i högre grad som beredskap för nya potentiella sättningar.

Vi ser covered calls och prisspreadar som aktiva strategier, såväl putspreads som callspreads. Korta nakna puts utfärdas med tro om en fortsatt lugn eller stigande marknad, dock med tilltagen riskbild.

Bland de mest omsatta optionskontrakten ser vi nu på morgonen SKFB1K210, SKFB1K240, ERICB1W105 och TLSN1X34.

Edge = skillnaden mellan hist. och impl. volatilitet.
Diff anges från föregående vecka.

Premium i främst EVO men även ERICB och BOL värderas högt medan TELIA är fortsatt markant lågvolatil, även om dessa optionskontrakt värderats upp en hel del senaste månaden. Verkstad och bank ligger fortsatt i den lägre värderingsskalan.

Dela

Rismåttet VVIX/VIX-ratio

VVIX/VIX-ration är måttet som visar en djupare inblick i risken på börsen. Just nu stiger denna ratio vilket tidigare förutspått en korrigering i marknaden på nedsidan.

Här tittar vi närmare på hur det fungerar.   

VIX index känner ganska många till. Det visar den implicita volatiliteten i indexoptioner på S&P 500. Det indikerar investerarnas gemensamma syn på risken i aktiemarknaden just nu (och historiskt).

Nivåerna 20, 30 och 40 är signifikanta där 20 i regel är en normalnivå för risktagande i aktier.

Med ett VIX index på ca 19 för närvarande finns det enligt marknaden ingen anledning till omedelbar oro.

Men ett annat mått som involverar VIX trendar just nu mot höga nivåer vilket bör finnas med på radarn för investerare och handlare under de kommande veckorna.

Som komplement till detta mått behöver vi ytterligare en komponent förutom VIX, nämligen VVIX. Eller i andra termer Volatiliteten av VIX index.

VVIX beräknas med hjälp av den implicita volatiliteten hos optioner på VIX Index i sig självt. Så när den implicita volatiliteten stiger i VIX, så sker samma sak även i VVIX.

Det är därför VVIX sägs vara ”VIX av VIX” som mäter ”volatilitetens volatilitet” eller ”vol of vol”.

Följaktligen ger VVIX ytterligare insikt i den nuvarande riskdynamiken.

För att förstå sambandet här kan vi se att det långsiktiga genomsnittet i VIX är ca 19, medan det långsiktiga genomsnittet i VVIX är ca 88.

Det ger ett snitt i ration VVIX/VIX på 4,63.

Historiskt sett tenderar VVIX/VIX-ration att vara lägre under perioder med extrem volatilitet och högre under perioder av relativt lugn i marknaden.

Våren 2020, när börsen föll kraftigt under coronapandemins utbrott, satte VIX en nytt ATH med stängning över 82 den 16 mars. Samma dag toppade VVIX över 207, vilket också var en ny noterad högstanivå. I det läget sjönk VVIX-förhållandet över VIX så lågt som 2,5 (207/82 = 2,5).

Som jämförelse stängde VIX den 5 oktober 2017 på en av sina lägsta stängningspriser genom tiderna på 9,19 – en tydlig indikation på en harmonisk aktiemarknad utan något orosmoln på himmelen. Samma dag stängde VVIX på kring 91 vilket innebär att VVIX/VIX-ration den 5 oktober 2017 var nästan 10.

Under de senaste åren innebär det att VVIX/VIX-ration har varierat mellan ungefär 2,5 (när marknadsvolatiliteten toppade) och nästan 10 (när marknadsvolatiliteten var på en lägstanivå).

Med VVIX/VIX-ration som för närvarande befinner sig i en stigande trend är det värt att notera att samma utveckling tidigare ibland har förutspått korrigeringar i aktiemarknaden.

Idag ligger VVIX/VIX-kvoten strax över 6 vilket innebär att risken på finansmarknaderna kan vara högre än de flesta kanske tror, trots en relativt godartad läsning i den vanliga VIX.

Som man kan se via datumen i de ovanstående graferna har tidigare toppar i VVIX/VIX-ration ofta motsvarat försäljningar i de större marknadsindexen – inklusive 2018 och 2020.

Även om denna utveckling inte garanterar att en betydande korrigering är stundande ger den ytterligare inblick i den nuvarande riskdynamiken i aktiemarknaden.

Dela

Volatilitetsrapport – Köpläge av premium

Börsen korrigeras nedåt denna måndag efter nya rekordnivåer förra veckan. På OMXS30 såg vi även en rekordlåg implicit volatilitet under 10% vilket är ytterst ovanligt. Något högre nivåer nu på morgonen men fortfarande låg risknivå i aktiemarknaden och attraktivt för köp av premium till ex. indexvagga eller puts på nedsidan.

Premium i EVO och KINVB värderas högt medan ex. viss verkstad och bank ligger i den lägre värderingsskalan.

Aktuella volatilitetsnivåer den 16 augusti 2021

Dela

Vinsthemtagning utan att missa fortsatt uppgång

Börsen är urstark och många investerare frågar sig av naturliga skäl om det kanske börjar bli läge att ta hem en vinst nu om man inte redan gjort det. 

(mer…)
Dela

Tolka risken på börsen (VIX) på rätt sätt

När är risken i aktiemarknaden ”hög”, ”låg” eller ”normal”?

Ett vanligt mått för att analysera rådande risknivå på börsen är att avläsa volatiliteten på börsen, ofta genom VIX Index. Det förekommer dock alltför ofta en generell liknelse mellan analys av aktier/index och volatiliteten i dessa vilket kan leda till en direkt feltolkning av marknadsrisken. Det i sin tur kan leda till onödigt risktagande.

Några enkla regler:

Vi brukar prata om referenspunkterna 20, 30 och 40 på VIX Index.

Ja – om VIX Index går från ex. 15 till 20 har risken i marknaden ökat.

Nej – om VIX Index går från 15 till 20 är inte risken i marknaden hög, den har gått från ”låg” till mer ”normal”.

Nivåerna på VIX Index spelar roll.

Historiskt sett innebär VIX vid 20 att marknaden förutspår en ganska hälsosam och låg riskmiljö. Hälsosam i termerna av en sund inställning till risktagande. Vid nivån kring 30 anses aktier generellt vara alltför riskfyllda och vid 40 befinner sig aktiemarknaden oftast i en större turbulent nedgångsfas, kortvarig till ihållande. Vid högre nivåer börjar marknaden emellanåt agera irrationellt.

Volatiliteten är enkelt uttryckt den finansiella termen för standardavvikelse. Denna uttrycks i en procentuell siffra som visar en sannolik förändring i optionens premie, detta gäller en förändring i premien upp- eller ner i pris med en (1) standardavvikelses säkerhet (ca 67%).

Varför är referenspunkterna viktiga?

Nivån på VIX Index sätts av traders och market makers efter värdering av indexoptionskontrakt (derivat) i paritet med rörelserna/risken i marknaden.

VIX Index är med andra ord i sig självt ett derivat av aktiemarknaden (S&P 500).

Vi kan därmed inte jämställa VIX Index med ett vanligt aktieindex och genomföra likvärdiga tekniska analyser mellan cash och derivat med förväntan om samma sannolika utfall.

Aktier handlas i spotmarknaden och är värderade utifrån given information och fakta för dagen. VIX Index är en teoretiskt deriverad riskspekulation av samma fakta för de kommande 30 dagarna.

Volatiliteten är tillika den enda spekulativa faktorn i värderingen av ett optionskontrakt (derivat). Vi spekulerar här med andra ord om den framtida volatiliteten vilken förstås inte är känd idag.

I andra termer, priset vi ser idag i ett optionskontrakt är deriverat från en spekulation om rörelserna i den underliggande varan fram till optionens slutdag.

20% på VIX Index kan som sagt anses motsvara en normal risknivå i aktiemarknaden.

20% på VIX Index motsvarar även vid var tid, allt annat lika, ett specifikt pris i ett optionskontrakt som är i paritet med sannolikheten för en specifik rörelse på börsen.

Denna rörelse är definitionen på risken i aktiemarknaden.

En trader eller förvaltare med en aktiv derivatbok räknar kronor och ören och är beredd att betala premium i linje med förväntade sannolika rörelser.

Vid 20% på VIX är alltså optionspriset detsamma vid var tid vilket kan anses som en mer ”normal” riskpremie.

Att tolka marknaden som högrisk vid dessa nivåer och agera därefter kan med andra ord slå fel.

Till sist, ej att förglömma: Alla mått av analyser i aktiemarknaden; fundamentala, tekniska eller derivatbaserade är vid var tid spekulationer. Det finns inget rätt svar om kommande rörelser, bara mer (eller mindre) sannolika gissningar om dessa.

Dela

Sparpodden om volatilitet med Calle Björkegren

Förutse börsens rörelser och risk? Tips på sommarlyssning i hängmattan. Kul att återvända till Sparpodden och prata om Volatilitet – ett otroligt användbart mått, kunskaper som alla börsintresserade bör ha med sig i sin handel.

Eller om du vill lyssna direkt på podden:

Dela

En värld fylld med optioner – digitalt event för optionshandel

Nordnet och Nasdaq bjuder in till ett digitalt event där du får lära dig mer om optioner, får praktisk kunskap och färdiga strategier för att bli en framgångsrik optionshandlare.

Du får lära dig att generera inkomster till din portfölj genom att ställa ut optioner samt få en bättre inblick i hur du kan använda optioner för att hantera risken på ett smart sätt.

Klicka på länken här nedan för ytterligare info och kostnadsfri anmälan:

Program:

14.00 – Introduktion till optioner och praktiska tips för optionshandel – Tomas Bernholm, Nasdaq och Alexander Gustafsson, Nordnet

14.15 – Lär dig hantera optionshandeln – 
Carl Björkegren, Enspiri Academy
Carl Björkegren är en av landets främsta experter inom handel med aktiederivat, uppfattningen om risk och marknadspsykologi. Genom sina många utbildningar och inspirerande föreläsningar har han genom åren inspirerat tusentals marknadsaktörer till bättre resultat på börsen. Lyssna på när Calle ger dig de viktigaste praktiska tipsen för att hantera optionshandel på ett korrekt sätt.

14.45 – Hur genererar jag inkomst med optioner och hur kan OptionsPlay hjälpa mig med det? – Tony Zhang, OptionsPlay
Nasdaq erbjuder, i samarbete med OptionsPlay, ett kostnadsfritt och intuitivt verktyg för att underlätta optionshandel. Du får exempelvis tillgång till realtidskurser, affärs- och strategiförslag, teknisk analys, simuleringsverktyg, optionsutbildning samt rapporter med affärsidéer med mera. Du öppnar verktyget direkt i din webbläsare och behöver inte installera något. Tony håller presentationen på engelska och visar dig vad du behöver tänka på för att ställa ut köp- och säljoptioner på ett riskmedvetet sätt i syfte att generera inkomster.
Testa gärna OptionsPlay gratis redan idag. Klicka på länken.

15.15 – Optionscase och marknadsklimat – Nikos Georgelis, Atlant Fonder
Nikos visar hur man kan använda optioner med fokus på både riskhantering och avkastningspotential. Nikos förvaltar bland annat fonden Atlant Edge, som har stort fokus på optionsstrategier. Innan Nikos kom till Atlant Fonder jobbade han som market maker hos Danske Bank. Tidigare erfarenheter från SHB, Investor AB, JP Morgan & IPM.

15.45 – Förstå dynamiken på optionsmarknaden – Zikar Antar, Dynamic Gamma
För dig som verkligen vill fördjupa dina kunskaper inom optioner kommer Zikar att berätta mer om dynamiken på marknaden. Du får även lära dig hur du kan ändra en position på bästa möjliga sätt för att minimera förluster och öka avkastningspotentialen. Zikar har 20 års erfarenhet av derivatmarknaden från UBS och Nordea, senast som derivattrader under 12 förlustfria år. Idag driver Zikar den egna verksamheten Dynamic Gamma.

16.15 – Avslutande optionssamtal och utlottning av priser

Dela

Så hanterar du en orolig börs

Coronavirus och oljan skapar stor osäkerhet på börsen med tung turbulens som följd. Investerare sätter det säkra före det osäkra och säljer av värdepapper i rask takt. Det råder en närmast panikartad stämning på finansmarknaderna för närvarande.

Vad gör vi?

Jag minns personligen hur raset den 19 oktober 1987 satte skräck i investerarna; aldrig tidigare hade man sett maken till börskrasch (22% ner på en dag). Ingen kunde då ana att börsen skulle återhämta sig bara några månader senare.

Vid bankkrisen i Sverige 1992 satt jag bildligt talat på första parkett och såg bland annat i direktsändning effekterna av Riksbankens höjning av räntan till 500%. Den ekonomiska turbulensen som följde blev historisk.

Andra turbulenta tider att minnas var ex. asienkrisen -98 då jag själv arbetade som trader och bevittnade rekord i volatilitet, även den senare dot.com-bubblan som sprack -00 var episk, 11 september -01 och oron som följde i terrorns tecken därefter och så småningom finanskrisen -08 vilken förmodligen var den värsta krisen av dem alla. Eller värst någonsin som vissa menar.

Men även då, som vid tidigare tillfällen, har marknaden återhämtat sig. Ibland under viss tid, ibland med bra fart uppåt. Men man vet ju aldrig från gång till gång hur länge saker och ting sitter i. Coronaviruset är nytt den här gången, i kombination med att räntan är rekordlåg. Dvs. ”ammunitionen” för hjälpande stimulanser är mer eller mindre slut.

Vissa detaljer och erfarenheter är ständigt desamma dock, psykologin kring ”krascher” på börsen repeterar sig självt.

Det leder till en rad tips:

Försök inte att köpa på ”botten”
Att lyckas fånga den fallande kniven och tjäna på det är osannolikt. Det betyder att vi i dessa tider, om vi är mer kortsiktiga investerare, måste växla om till mer långsiktiga investerare. Endast då har vi sannolikheten på vår sida att komma bättre ur en dålig sits.

Ta inga förhastade affärsbeslut
Det är många som agerar på börsen med oron närvarande i kroppen, då befarar vi ofta det värsta tänkbara och agerar därefter. Det leder sällan till bra affärer. Ha is i magen så gott det går, stormen kommer ridas ut förr eller senare.

Tips för framtiden (om du inte redan gjort detta)
Skapa en långsiktig plan med klara mål för dina investeringar. I detalj. Även om du är en kortsiktig handlare på börsen. Sätt målen och möjliga risker i fokus i din plan – och följ planen.

Utnyttja optionshandel
Med optioner får du unika möjligheter du inte har som aktiehandlare. Du kan skapa möjligheter helt efter rörelse, upp eller ner, tid och hastighet. Kunskaper alla investerare borde ha.

Lär dig hegde
Lär dig läsa av och känna igen ökad eller minskad oro på börsen eller i det enskilda innehavet. Kunskaper om bl.a. volatilitet som sätter dig i förarsätet i marknaden.

Klassiskt tips
Handla inte med pengar du inte har råd att undvara. Eller åtminstone inte är i akut behov av inom kort, en bra regel är ett års sikt. Handla aldrig med pengar som du behöver för vardagliga omkostnader. Gå hellre ner i volym.

Till sist:
Glöm inte den psykologiska effekten vi alla drabbas av. När det går kraftigt ner bildas ångest, när det studsar upp skapas lättnad och en känsla av att risken är borta. Var vaken för din egen riskaptit och gå tillbaka till din plan, speciellt i tider av turbulens.

LÄR DIG HANDLA MED OPTIONER HÄR
GRATISKURS UNDER FEM DAGAR.

Dela

Välkommen till Nasdaq på Optionsseminarium 19 mars

Enspiri Academy i samarbete med Laika Consulting och investerarbrevet.se.

Framgång på börsen med optioner. De som vill lära sig mer om optioner och optionsmarknaden får nu en gyllene chans. I slutet av mars börjar en webbaserad kurs om optioner och andra derivat. Innan kursstarten arrangeras ett optionsseminarium på börsen i Stockholm. 

– I det osäkra läge som råder på aktiemarknaden just nu så blir det än viktigare också för privata placerare att kunna hantera hela den finansiella verktygslådan, säger Carl Björkegren, optionsexpert, och den som håller i den webbaserade kursen om optioner.

På ett seminarium på Nasdaq i Stockholm den 19 mars kommer Björkegren att presentera kursen. Aktuella tips till åhörarna är utlovade. 

– Det blir en analys av marknadsläget, med några olika scenarier och hur man då kan agera, säger han.

För dig som inte har möjlighet att närvara i Stockholm den 19 mars men ändå är intresserad av att ta del av såväl kunskaper som det exklusiva erbjudandet, läs mer och anmäl dig via länken.

Läs mer om kursen och anmäl dig här!

Dela

Volatilitetsrapport Aktier

Börsen har gått starkt sedan december förra året och flera rekordnoteringar har printats, bl.a. på OMXS30. Vi befinner oss dessutom just nu i en rapportperiod vilket testar de höga nivåerna och samtidigt ökar risken på börsbolagen generellt innan vi vet mer om utfallen. I vissa aktier är dock risken lägre värderad framöver vilket i en del fall kan noteras som intressant.

Hur mår dina aktier?

Genom att mäta den historiska volatiliteten 30 dagar bakåt i ett papper får vi en fingervisning på den risk marknaden handlat resp. papper till.

Detta jämför vi med den framtida risk som estimeras av samma marknad de närmaste ca. 30 dagarna in i framtiden; Den implicita volatiliteten. I andra termer: Risken det handlas till ”just nu”.

Skillnaden mellan dessa två indikationer kallas ofta för Edge. För en market maker i optionshandeln är denna edge en viktig indikator och utgör lika ofta en avgörande del i tradingbeslut. Det visar också rådande risk i det underliggande som visar var marknaden som helhet bedömer riskpremien i respektive papper. I sig en viktig trigger för trading och aktiepositionering.

Nedan ser vi den aktuella edgen för aktierna i och för indexet OMXS30 självt just nu:

Notiser:

Volatiliteten är baserat på 30 dagars historik fr.o.m. fredagens stängning.

Dessa är indikationer som utgör den dagsaktuella värderingen. Det kan ändras fort, i synnerhet i en s.k. fast market, dvs. en högrörlig marknad på nedsidan som i rådande börsklimat inte är ovanligt.

Ju högre volatilitet desto högre osäkerhet hos investerarkollektivet (risk).

Mer om volatilitet hittar du här: http://www.optionsbloggen.se/volatiliteten-visar-oss-vagen/

LÄR DIG MER OM OPTIONER! GRATISKURS UNDER FEM DAGAR ONLINE. KLICKA HÄR

Dela

Nasdaq lanserar OptionsPlay

Nasdaq lanserar nu ett samarbete med OptionsPlay.

OptionsPlay erbjuder ett effektivt sätt att lära, utforska och analysera optionshandeln och passar alla aktörer oavsett om du är ny inom optionshandeln, erfaren sedan tidigare eller yrkesprofessionell.

I det här verktyget kan du även ta del av en objektiv, historisk analys och dagliga tekniska köp- och säljsignaler för olika aktier.

Du kan enkelt jämföra upp till tre handelsalternativ för varje enskild aktie, och OptionsPlay-poängen gör det enklare att utvärdera risk, vinstsannolikhet och break even-nivåer för strategin.

Verktyget har också en funktion som hjälper dig att hitta optimala köpoptioner som kan utfärdas gentemot ett aktieinnehav för att skapa s.k. Covered calls. Du kan även använda denna funktion om du vill utfärda säljoptioner, som ett alternativ till att köpa aktier, och få vägledning till vilken option du bör välja beroende på vilken marknadstro du har.

För tillgång till OptionsPlay registrerar du dig kostnadsfritt här: www.optionsplay.se.

Dela

Gratis webbkurs: Lär dig handla med optioner

Lär dig kunskaperna som ingen investerare borde vara utan. I denna kostnadsfria webbkurs lär du dig grunderna i optionshandel som garanterat ökar dina möjligheter till goda affärer på börsen.

Läs mer och anmäl dig här: www.optionskurs.nu

Sedan är du igång med första lektionen inom ett par minuter. Lycka Till!

Dela

Miljarder skäl till Early Exercise

Bolagens utdelningar kommer allt oftare mer än en gång om året och hösten 2019 är laddat med nya utdelningar. 34 miljarder kronor ska delas ut innan året är slut vilket skapar goda skäl till att se över dina derivatpositioner, särskilt positioner som covered calls eller enbart sålda – eller köpta calls.

Möjligen riskerar du nämligen att inför en kommande utdelning bli löst på dina sålda calls, dvs. en s.k. Early Exercise, utan att du är beredd på det. Eller äger du själv en call som kanske borde lösas in i förtid?

Här kan du läsa om det du behöver veta och om vilka datum du bör ha koll på i några av de utdelande bolagen.

Det är till en början enkelt att konstatera att ägaren av en Call har rätten att köpa den underliggande aktien, dvs. äger den inte ännu och har därmed inte heller rätt till någon utdelning. Vidare kan man även konstatera att Callen kommer att (bör) sjunka i värde dagen efter utdelning, helt enkelt eftersom ju aktien (allt annat lika) då sjunker i värde motsvarande utdelningen. Låter alltså kort och gott som en dum idé att äga en Call under utdelningstider?

Nja, riktigt så enkelt är det inte.

Man kan ju enkelt spekulera i att det alltid borde vara läge att lösa in sin Call i god tid för köpa aktierna och därmed få utdelningen, vilket skulle lösa problemet. Eller, ännu bättre, sälja optionen och få tillbaka någon liten premie och sedan köpa aktierna direkt på börsen innan utdelning. Ännu mer pengar in! Nej, det är fortfarande inte riktigt så enkelt, det finns fler faktorer att ta hänsyn till.

Till att börja med måste vi titta på vad det kostar i räntetermer att lösa Callen och köpa aktier, eller snarare vad vi tjänar på att inte köpa aktierna. För pengarna vi har till ett aktieköp finns ju på ett konto någonstans och ligger (förhoppningsvis) och drar in ngn procent i (riskfri) ränta. Detta ska inte underskattas. Tar vi bort pengarna därifrån säger vi ju ”nej tack” till den räntan och kan istället börja räkna på vad vi missar i ränteinkomst, ngt vi ju även kallar för ”cost of carry”. Detta kan emellertid variera friskt beroende på ex. placeringsform på kapitalet eller andra möjligheter till en god ränta.

Om utdelningen i en deep-in-the-money-Call är mindre än denna missade ränteinkomst fram till förfall finns det ju ingen anledning att lösa Callen. Vi tjänar mer på att låta pengarna förräntas.

Utdelningar varierar ju dessutom i storlek, så ju mindre utdelningen är desto mindre sannolikt är det att vi tjänar på en förtidslösen av Callen. Dock ska tilläggas i rådande låga ränteläge att det inte är många ören vi förlorar på att köpa aktierna ”tidigare” i det korta perspektivet vilket innebär att även en mycket liten utdelning allt som oftast leder till förtidslösen av 100-deltacalls.

Pratar vi däremot om en närmare at-the-money-call med ett lägre delta finner vi att motsvarande Put är värd mer än noll. Då måste vi addera detta Put-pris till räntefaktorn. Konstigt? Inte alls. Eftersom Put-call-parity visar på sambandet i värdering mellan Put, Call och underliggande är det enkelt att utläsa tidsvärdet i puten som motsvarande tidsvärde i callen. Löser vi in Callen mot aktier avsäger vi ju oss en försäljning av tidsvärdet (realvärdet tjänar vi ju in när vi köper aktien) vilket naturligtvis måste beaktas i beräkningen. En idé här är ju förstås att sälja optionen i marknaden istället, få premien och sedan köpa aktien manuellt. Kanon – pengar in! Men, det är väldigt sällan marknaden ger möjlighet till att få in hela volatilitetsvärdet i optionen, oftast pga. en bred spread i optionspriset. Dessutom får man högre transaktionskostnader att ta med i beräkningen.

När löser vi in Puts då? Här spelar ju ingen utdelning in eftersom vi har rätt att istället sälja underliggande, däremot blir ränteeffekten intressant eftersom vi ju tjänar ränta på den likvid som genereras av en försäljning. Till att börja med kan vi konstatera att 100-delta-puts (deep-in-the-money) där motsvarande Call är värd noll alltid borde vara föremål för förtidslösen. Det är ju naturligtvis bättre att sälja aktierna och låta pengarna förräntas så snart som möjligt istället för att sitta på rätten att sälja vilket istället kostar pengar. Men då hade vi det där med tidsvärde igen. Om vi pratar om en Put som är närmare at-the-money visar det sig ju att motsvarande Call plötsligt har ett värde (tidsvärde endast). Om Callens värde är mindre än ränteinkomsten fram till förfall blir Puten föremål för förtidslösen. Kort och gott. Igen dock, i det låga ränteläget som råder är det nästintill omöjligt att hitta Puts som bör förtidslösas.

Fotnot; Indexoptioner är av Europeisk typ och kan endast lösas på slutdagen.

Nedan följer utdelningsdatum för några större bolag:

AKTIEX-DAGUTDELNING
Hennes & Mauritz2019-11-114,85 kr
Telia2019-10-231,18 kr
Atlas Copco2019-10-253,15 kr
Investor2019-11-084,00 kr
Tele22019-10-012,20 kr
Electrolux2019-10-104,25 kr
Epiroc2019-10-291,05 kr
Millicom2019-11-0512,508 kr
Kinnevik2019-11-074,00 kr
Lundin Petroleum2019-10-013,58 kr
Husqvarna2019-10-101,50 kr
Castellum2019-09-203,05 kr
BillerudKorsnäs2019-11-122,15 kr
Elekta2020-02-210,90 kr
NCC2019-11-042,00 kr
Dela

Så hanterar du bäst en stökig börs

Börsen är på höga nivåer och uppnådde för inte så länge sedan ett all time high (OMXSPI) vilket generellt sett brukar leda till nervositet i investerarleden. Även om turbulensen tilltagit är volatiliteten fortfarande på relativt låga nivåer – men oron är desto större och blir nästan självuppfyllande till ännu mer turbulens i marknaden. Media hakar ofta på i detta momentum och letar efter spöken på börsen – för ingen ledande inom finansmedia vill ju missa att rapportera om tips inför en potentiell (större) börsnedgång.

Artiklarna om oron på börsen duggar tätt

Men vad blir då tipsen från ”experterna”?

I stort sett uteslutande handlar det om att vi ska vikta om våra portföljer till mer ”defensiva” aktier eller leta efter ”säkra kort” och hänvisa till ett långsiktigt sparande till fem, tio eller femton år. I slutänden summeras tipsen oftast till att man faktiskt inte bör ha pengar på börsen alls om man inte kan riskera en nedgång. Då kommer vi förlora pengar. Ungefär så.

Inget kunde vara mer fel.

Åtminstone inte för en derivattrader som vet att vad vi kan göra med enkla kunskaper om optioner och terminer. För det är absolut inte svårt.

Här följer några enkla tips för en skakig marknad:

Sälj Indexterminer mot din portfölj
Genom att sälja indexterminer, det otvivelaktigt mest omsatta värdepappret på börsen, skapar man en avkastning i en nedåtgående marknad. Precis tvärtemot vad din aktieportfölj gör med andra ord. Därmed fungerar ett sålt terminskontrakt mot portföljen som en praktisk motvikt, eller hedge, vilket minskar risken (ev. förlust) vid en nedgång. Ett exempel för en helt skyddad portfölj kan skapas:

Index = 1000
Portfölj = 500,000 kr
1 (Index)termin = 1000 x 100 (multiplikator) = 100,000 kr und. värde
Hedge = Sälj 5 terminer mot portföljen för en neutral position.

Köp säljoptioner. Försäkra din portfölj.
Med ett enkelt köp av en OMXS30-put (säljoption) har du rätten att sälja index vid dagens- eller valfri nivå och därmed få en försäkring av din portfölj under ex. ett par månader framåt. Eller under den tid du vill. Portföljen behöver du inte röra, den lever sitt liv precis som vanligt. Din put kommer att kompensera förlusten vid en nedgång.
Läs mer: http://www.optionsbloggen.se/fungerande-rad-for-en-stokig-bors/

Covered Call. Minska risken in dina innehav.
En av de vanligaste och mest användbara strategierna även i lugnare tider. Sälj en call mot ditt innehav och därmed rätten till någon annan att köpa dina aktier – till ett pris som du väljer (lösenpris) och inom en tid som du bestämmer (löptid). Vi skapar oss därmed en möjlighet att netto sälja aktierna till ett högre pris än vad marknaden ger. Dock kvarstår här samma risk i aktien som tidigare, ej att förglömma, en större nedgång i aktien drabbar oss precis som tidigare. Läs mer: http://www.optionsbloggen.se/fem-skal-till-att-anvanda-calls/

Fence.
Är man orolig för detta kan man med fördel etablera en Fence (komplettera Covered Call med en köpt put på nedsidan). Bedömningen om hur aktien rör sig och mår är det vitala inför beslut av respektive strategi.

Sälj aktierna – Köp en Call – fortsatt exponering.
Om du vill säkra din förvaltning genom att öka mängden likviditet eller behöver pengar till annat kan du med fördel sälja de aktier som erbjuder optionshandel – och samtidigt köpa en call för en bråkdel av likviden. Du kommer då ha en fortsatt exponering i aktien fram till optionens slutdag och missar därmed inte en ev. fortsatt uppgång. Läs mer: http://www.optionsbloggen.se/strategi-vinsthemtagning-utan-att-missa-fortsatt-uppgang/

Som alltid bör man förstås ha goda kunskaper om de instrument man handlar med på börsen, det gäller inte minst optioner.

Om du vill lära dig mer: Ta del av denna fem dagar långa webbkurs i optionshandel, den är helt kostnadsfri: www.optionskurs.nu

Det finns naturligtvis fler alternativ och sofistikerade strategier för att såväl skydda sig som att tjäna på en börsnedgång, tipset blir därmed att skaffa sig fullgoda kunskaper om handeln med optioner och terminer för att få tillgång till den fulla potentialen vi investerare faktiskt har tillgång till. Det är kunskaper alla investerare borde ha i allmänhet.

Och journalister inom finansmedia i synnerhet.

PS. Jag erbjuder mig härmed att föreläsa för och utbilda alla de journalister inom finansmedia som vill lära sig mer om derivathandel i aktiemarknaden. Gratis! Inget att förlora – Bara att höra av sig.

Dela

OMXS30 Aktier Volatilitetsrapport

Tabellen nedan visar hur marknaden just nu prissätter risken i de olika aktierna som ingår i OMXS30. Under rapportperioder tenderar många underliggande papper att öka i volatilitet och risk, i denna mätning är det dock ovanligt blandad kompott.


– Den historiska volatiliteten baseras på rörelser de 30 senaste handelsdagarna. (HIST VOL))
– Den implicita volatiliteten baseras på närmaste ATM optionskontrakt. (IMPL VOL)
– EDGE = skillnaden mellan historisk och implicit volatilitet, dvs. marknadens bedömning av ökad alt. minskad risk i resp. papper.

Dela

Lyssna på Optionssnack i podden Börssnack

Lyssna på det senaste avsnittet av podden Börssnack där Calle Björkegren är med i avsnitt 21 och pratar om livet, optioner och målsättningar tillsammans med de mycket kloka herrarna Erik Hansén från IG Markets och Jonas Olavi från Alfred Berg Kapitalförvaltning. En podd väl värd att följa framöver för er som önskar en god marknadsuppdatering av hög kvalitet!

Dela

Strategi: Köp vagga inför rapport

En Vagga är ett köp av en Call och samtidigt ett köp av en Put med ett lägre lösenpris än Callen. Vanligtvis befinner sig den underliggande aktiekursen (at the money) mellan de båda lösenpriserna.

Att köpa vaggor är en bra strategi under rapportperioder om man önskar att spekulera i och ta del av eventuella effekter av rörelser som sker i aktiekursen inför, under och efter rapportdagen.

Ofta sker en prisjustering i aktien efter en rapport, antingen upp eller ner beroende på rapporten men med just riktningen som den osäkra faktorn. Exempelvis kan en större fond eller större aktieägare välja att vikta om sin portfölj och sälja av sitt innehav i samband med en kvartalsrapport även om resultatet var bra men av förvaltaren förväntat bättre.

En vagga kräver en signifikant rörelse i den underliggande aktien för att ett vinstgivande resultat ska uppnås, antingen i form av att lösenpriset för Callen överstigs på uppsidan eller att priset understiger lösenpriset på nedsidan för Puten. Den betalda premien (samt courtage) måste läggas till i ekvationen för att ett korrekt break/even kan beräknas. Eftersom betydande rörelser är ett villkor för strategin behöver vi beakta ett par vitala detaljer i strategin.

Nyckeln här är att starta positionen ett par till tre veckor innan rapportdagen. Det finns ett antal händelser under denna tidsperiod som kan ske för att skapa den rörelse i aktien som är tillräcklig för ett vinstresultat. Här är några utfall med det mest sannolika av dem först;

  1. Spekulation och förväntan inför rapporten kan få aktien att handlas upp – eller ner i en trendliknande handel inför kommande rapportdag. Även justeringar i större portföljer som vi nämnde tidigare kan ske och påverka aktiekursen. Emellanåt sker så pass stora rörelser inför rapporten att den vagga vi innehar kan stängas med en god vinst redan innan rapportdagen.
  2. Omedelbart efter kvartalsrapporten släppts är rörelser i aktien på 3% – 5% upp – eller ner inte ovanliga, naturligtvis beroende på vad rapporten redovisar. Rörelser över 5% är mer sällsynta men definitivt inte omöjliga. Däremot är det mer ovanligt med en helt oförändrad aktiekurs efter redovisat kvartalsresultat.
  3. Till de mer osannolika händelserna som ändå skett ett par gånger de sista åren (Ericsson är ett exempel) är en vinstvarning som ofta tillkännages hyfsat nära datumet för en kvartalsrapport. De större nedgångar och ökad volatilitet som brukar bli följden av dessa events är oftast tillräckliga för att positionen i vaggan ska visa ett vinstresultat.

Nyckeln är som sagt att köpa vaggan åtminstone ett par veckor innan rapportdagen. Undvik att köpa vaggan nära inpå eller dagen innan rapportdag i syfte att spara tidsvärde (theta) vilken många initialt tänker är en god idé. Då är nämligen oftast volatiliteten och därmed optionspremien upptrissad pga. den höjda förväntan på resultatet. Såvida du inte känner dig helt komfortabel med att rapporten kommer medföra en betydande rörelse i aktien är det därför en god idé att istället lägga den extra premien på tid istället och därmed skapa fler förutsättningar för ett positivt resultat i vaggan.

Att tänka på;

Strategin fungerar naturligtvis bäst på de aktier som historiskt sett har handlats med en viss volatilitet och högre volym under rapportperioden. Som alltid gör vi naturligtvis vår due dilligence med ordning och reda och ser vilka av de bolag vi är intresserade av som har den sortens volatila handel som vi kan dra nytta av.

Ha en god plan! Bestäm dig för vilken vinstnivå du är nöjd med och följ den, du vet inte om en rörelse kommer innan eller efter rapporten men bör gå ur positionen så snart den uppnåtts.

Simulera i förväg vilka priser och nivåer på såväl aktiekurs som volatilitet som är önskvärda och möjligen rimliga så blir positionen mycket enklare och mer bekväm att följa och hantera.

Positionen har en maxförlust i form av den premie som är betald (inkl. courtage). Såvida inte denna maxförlust är accepterad i ett negativt utfall finns det ytterligare planering att vidta.

Det är dock svårt att sätta en säker och given stop-loss-nivå för vaggan då det är oklart hur optionerna kommer att värderas efter redovisad kvartalsrapport. Om rörelserna vid en given tidpunkt efter rapporten blir alltför små och därmed sänka sannolikheten för ett vinstgivande resultat i vaggan kan optionerna istället säljas till det eventuella tidsvärde som finns kvar. Du bestämmer då med fördel en tidpunkt i förväg samt en nivå i såväl aktiekurs som volatilitet för en rimlig exitpoint innan maxförlust är uppnådd.

Läs mer om vaggor och andra strategier i snabbguiden för optionsstrategier som du kan ladda ner HÄR.

Dela

Volatiliteten börsens vägvisare 2019

Publicerad Krönika i Investerarbrevet.se

Det finns många sätt att hantera en fortsatt osäker börs. Med optioner går det att skapa effektiva strategier som portföljförsäkringar eller ett mer kontrollerat risktagande för en bättre och säkrare avkastning. Men optionshandeln ruvar även på hemligheter om börsens möjliga rörelser i framtiden, en guldgruva av information som alltför få aktörer i marknaden känner till. Det skriver derivatexperten Carl Björkegren i en krönika.

2018 var året då vi fick uppleva alla olika scenarion på börsen. En rivstart i januari vilket sedan förbyttes i en kraftig nedgång under februari. En återhämtning och ett lugn över börsen tog vid och så småningom en återgående optimism i marknaden trots tilltagande spänningar mellan USA och Kina. Under hösten kom sedan den skakiga börsen tillbaka och satte sin prägel i marknaden.

Vi som följer derivatmarknaden kunde dock redan från påsken 2018 märka en allt mer tilltagande oro och positionering för en kommande nedgång i marknaden. Detta bekräftades sedan under hösten då turbulensen kom tillbaka med besked. Handelskonflikterna, de högre långräntorna och Brexit för att nämna några orosmoln togs upp till ytan och skapade nervositet över hela linjen i marknaden.

Hur såg vi då oron för dessa orosmoln långt innan börserna började falla?

En given fakta till att börja med är att vi inte vet vad som händer imorgon. Vi kan bara anta att risker är större eller mindre och agera därifrån. En annan fakta är att ju längre in i framtiden vi ska ge oss på att sia om desto svårare är det förstås att träffa rätt då sannolikheten att saker och ting ändrar på sig ökar över tid.

Slutsatsen blir därmed att istället följa marknaden i ett kortare perspektiv för att hålla sannolikheterna på sin sida, säg maximalt 30 dagar framåt åt gången och i och med det agera mer aktivt. Där kommer åter optionsmarknaden in i bilden.

Att värdera ett optionskontrakt idag som förfaller 30 dagar fram i tiden innebär oundvikligen en tolkning av ett framtida utfall. Därmed kan vi läsa av vad den del av marknadens aktörer som faktiskt handlar och styr kurserna tror om den kommande risken.

Till vår hjälp har vi volatiliteten, den del av optionsvärderingen som slutligen sätter priset. Med hjälp av denna faktor ser vi hur övriga marknaden tolkar och prisar in rådande riskläge framöver eller oron för att just risken ska öka eller att sannolikheten för en förestående nedgång på börsen ökar.

Så låt oss därför se hur just volatiliteten har sett ut och vad vi kan dra för lärdomar av det. VIX index visar oss den implicita volatiliteten för indexoptionerna på S&P 500 vilket är en mycket god indikator även för oss i ex. Sverige då vi tenderar att följa de amerikanska marknaderna väldigt väl. Nedan en graf på VIX Index under hela 2018 fram till början av 2019:

Ett VIX Index runt 20-nivån kan tolkas som en ”normal” risknivå där viljan att ta risk i aktier är god. Vid 30-nivån tenderar investerare att söka sig till säkrare investeringar än aktier och en nivå över 40 på VIX Index andas panik och irrationell handel tar oftast vid på börserna. Vi kan se på grafen hur risknivån stigit sedan början av oktober då oroligheterna på börsen började. Även om nivån på VIX Index har ökat till klart högre nivåer i genomsnitt är det fortfarande inga nivåer som gör att investerare flyr helt från aktiemarknaden utan snarare värderar upp riskpremien i förhållande till det mentala sentiment som bildats av en ökad oro.

På tal om oro är SKEW Index ytterligare en bra indikator att komplettera med. Ett index som visar hur en naturligt skev värdering infinner sig på indexoptioner eller i andra termer hur dyra optioner på nedsidan är i förhållande till de på aktuell nivå i paritet med index. Vi pratar här om den naturliga efterfrågan på att köpa billigare säljoptioner med lägre lösenpriser. Ett mått på oron i marknaden om man så vill. Ju högre efterfrågan på nedsidesskydd, desto dyrare optioner just där allt annat lika och en skevhet i optionsvärderingen uppstår. Detta kan vi avläsa i SKEW Index som visas i grafen nedan under 2018 fram till början av 2019.

Vi ser hur SKEW Index stiger i slutet av april 2018, vilket innebär att efterfrågan på portföljskydd ökade och gjorde säljoptioner på nedsidan dyrare. Samtidigt ser vi att VIX Index inte rört sig nämnvärt under samma period vilket indikerar att marknaden haft ett lugn men en klart stigande oro för nedsidan.

Denna oro blev sedermera bekräftad under hösten och optionerna ”at the money” korrigerades i värde i takt med nedgången.

Vi ser vidare under slutet av 2018 att efterfrågan på nedsidan inte fortsatt – nivån i värdering mellan ATM och OTM har istället planat ut eller om man så vill, blivit mindre skev. Nedsidesoptioner har relativt sett blivit mindre attraktiva och billigare än på mycket länge, därav den klara nedgången på SKEW Index som vi ser i grafen.
 
Vad innebär detta?

En sannolik antydan kan vara att rädslan för en större nedgång inte är särskilt stor, åtminstone inte i närtid. 120-nivån på SKEW Index anses vara den normala, det finns nämligen alltid en skevhet i värdering på indexoptioner. Nivåer under denna är ovanligt. Faktum är att den nuvarande nivån är bland de lägsta nivåerna vi sett på flera år. Det kan innebära en lägre oro för ett fall nedåt men även att marknaden är vaksam och snabbt beredd att agera på andra sätt än att skydda sig med optioner. Därav en potentiell förklaring till den slagiga marknaden.

Faktum är förstås samtidigt att vi inte vet någonting om vad som sker imorgon och att alla index och nivåer kan komma att ändras snabbt. Oron hos oss investerare som kollektiv kommer med stor sannolikhet hålla i sig även under 2019. Men med god koll på volatiliteten i marknaden har vi stor hjälp att dra slutsatser med långt högre sannolikhetsgrad om vad som möjligen komma skall.

Slutsatsen och tipset för denna krönika är därmed att det kan vara en mycket god idé att hålla nära koll på VIX Index och SKEW Index som en kompletterande del av den dagliga marknadsanalysen.

Kunskaper som alla investerare borde ha.

 

Dela

Kostnadsfria webbinarier om handeln med optioner

Vill du lära dig mer om vilka möjligheter du får i din aktiehandel med optioner?

Då ska du hänga med på dessa webbinarier som är en sammanfattande repetition av de seminarier Steg 1 – Steg 3 som gick av stapeln på Nasdaq i oktober. Perfekt som introduktion till de möjligheter som finns och självklart även perfekt för dig som vill få en god repetition av kunskaperna.

Vi går igenom allt från aktiehandel till många av de möjligheter som erbjuds med optioner och optionsstrategier. Nedan finner du länkar för ytterligare info och anmälan till respektive webbinarium.

OBS! Antalet platser är begränsat – så anmäl dig redan idag!


STEG 1 – HANDLA MED OPTIONER – INTRODUKTION
Datum: Torsdag 6 december
Tid: Start 13:00
Längd: ca 90 minuter.
Värd: Carl Björkegren

STEG 2 – HANDLA MED OPTIONER – FORTSÄTTNING
Datum: Måndag 10 december
Tid: Start 13:00
Längd: ca 90 minuter.
Värd: Carl Björkegren

STEG 3 – HANDLA MED OPTIONER – AVANCERAD HANDEL
Datum: Onsdag 12 december
Tid: Start 13:00
Längd: ca 90 minuter.
Värd: Carl Björkegren

 

Dela

Kostnadsfri utbildningskväll i samarbete med Laika Consulting

Enspiri Academy i samarbete med Laika Consulting och investerarbrevet.se.

Investerarbrevets prenumeranter får ett unikt erbjudande att träffa derivatexperten Carl Björkegren. Den 28 november bjuder vi in till en utbildningskväll på Nasdaq. Björkegren kommer att dela med sig av sina rika kunskaper om derivatinstrument, främst optioner och terminer.

Under eventet – som är kostnadsfritt – presenterar Carl Björkegren möjligheterna med optioner. Du får även veta hur instrumenten kan användas för att effektivisera förvaltningen av din portfölj. Fokus ligger på hur vi med hjälp av volatiliteten kan avläsa hur marknaden ser på risken i närtid. Det är ett för finansmarknaden unikt sätt att se hur de som påverkar börsens rörelser tänker, och hur vi kan använda oss av den informationen. Det är kunskaper som än så länge inte finns att läsa sig till i böcker!

Anmäl dig redan idag för att säkra din plats då antalet platser är begränsade. Glöm inte att anmäla eventuell gäst.

Klicka HÄR för närmare info och anmälan

 

Dela

Volatilitetsrapport Börsen: Korrigering – ingen krasch.

Turbulenta tider råder åter på börsen. Ska det ner ännu mer? Möjligen, frågan är förstås hur mycket men framförallt i så fall hur fort det ska ner. Ett perspektiv på börsen ger oss inledningsvis en indikation var vi just nu befinner oss, alltid en bra början för en analys.

Sedan årsskiftet är börsen nu ner -3,89% vilket är på samma nivå där börsen bottnade i februari i år.

Ett år tillbaka är vi ner något mer, -7,61% då september/oktober förra året tvärtom var en stark period på börsen med stabila uppgångar jämfört med samma period i år.

Tittar vi hela tre år tillbaka är vi fortfarande på pluskontot med en uppgång på ändå rätt modesta 7,69% men om vi går tillbaka fem år till oktober 2013 ser vi i grafen att vi sedan dess är plus 33,83%.

Det kan säga den ene investeraren att det finns mer fallhöjd och ”raset” bara har börjat men den andre att nedgången är mer av en sund korrigering som snart planar ut. Det räcker med att läsa valfri finansmedia på nätet så hittar vi argument för båda sidor.

Men vem har då mest rätt? Låt oss se på hur marknaden värderar risken. Vår vän volatiliteten avslöjar ju som bekant en hel del för oss.

Vi kan se på VIX index hur risknivån stigit sedan början av oktober då nedgångsfasen började. Även om nivån just nu ligger över 24 är det fortfarande inga nivåer som gör att investerare ”flyr” från aktiemarknaden utan snarare värderar upp riskpremien i förhållande till det mentala sentiment som bildas av en längre nedgångsfas.

Om vi jämför VIX index idag med nivån vi såg i februari i år har vi en bit kvar till den oro vi såg då på börserna. Ett annat sätt att se på det hela är att vi nu var mer förberedda på en nedgångsfas i marknaden.

På tal om oro är då SKEW Index en bra indikator att komplettera med.

Detta index indikerar ju hur dyr nedsidan är i förhållande till aktuell nivå på index, dvs. efterfrågan på att köpa puts med lägre lösenpriser.

Ju högre efterfrågan på nedsidesskydd, desto dyrare optioner just där och en skevhet i optionsvärderingen. Vi ser hur efterfrågan ökat sedan slutet av april samtidigt som VIX inte rört sig nämnvärt vilket indikerar en viss oro för nedsidan.

Denna oro har nu blivit bekräftad och ATM-optionerna har korrigerats i värde i takt med nedgången. Däremot har inte efterfrågan på nedsidan fortsatt – nivån i värdering mellan ATM och OTM har istället planat ut eller om man så vill, blivit mindre skev. Därav nedgången på SKEW Index som vi ser i grafen.

Vad innebär detta?

En sannolik antydan kan vara att rädslan för en långt större nedgång inte är särskilt stor, åtminstone inte i nuläget. 120-nivån på SKEW Index som vi åter närmar oss anses vara den normala, det finns nämligen alltid en skevhet i värdering på indexoptioner. Den nuvarande nivån är även till synes den lägre nivån under året.

Summarum: Det vi ser så här långt är ingen ”krasch” utan kan snarare definieras som en korrigering av en marknad som haft en lång uppgångsfas. Vi vet förstås ingenting om vad som sker imorgon – och oron hos oss investerare som kollektiv kommer med stor sannolikhet hålla i sig ett tag till – en slagig marknad kommer prägla börshösten. Tipset att hålla nära koll på VIX och SKEW index är förmodligen väldigt klokt.

Kuriosa: Vad är en korrigering och vad är en krasch?

Frågan har kommit flera gånger. Är det en krasch vi ser? Nja. Vi kan jämföra med det klassiska raset 1929 då Dow Jones (inflationsjusterat) rasade från 5550 punkter till 795 på ca tre år. Marknaden återhämtade sig den gången till samma ekonomiska nivåer först 1959, dvs. först 30 år senare.

Det är en krasch.

Dela

Copyright @ 2022 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se