fbpx
måndag 4 juli 2022
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • RSS

Volatiliteten börsens vägvisare 2019

Publicerad Krönika i Investerarbrevet.se

Det finns många sätt att hantera en fortsatt osäker börs. Med optioner går det att skapa effektiva strategier som portföljförsäkringar eller ett mer kontrollerat risktagande för en bättre och säkrare avkastning. Men optionshandeln ruvar även på hemligheter om börsens möjliga rörelser i framtiden, en guldgruva av information som alltför få aktörer i marknaden känner till. Det skriver derivatexperten Carl Björkegren i en krönika.

2018 var året då vi fick uppleva alla olika scenarion på börsen. En rivstart i januari vilket sedan förbyttes i en kraftig nedgång under februari. En återhämtning och ett lugn över börsen tog vid och så småningom en återgående optimism i marknaden trots tilltagande spänningar mellan USA och Kina. Under hösten kom sedan den skakiga börsen tillbaka och satte sin prägel i marknaden.

Vi som följer derivatmarknaden kunde dock redan från påsken 2018 märka en allt mer tilltagande oro och positionering för en kommande nedgång i marknaden. Detta bekräftades sedan under hösten då turbulensen kom tillbaka med besked. Handelskonflikterna, de högre långräntorna och Brexit för att nämna några orosmoln togs upp till ytan och skapade nervositet över hela linjen i marknaden.

Hur såg vi då oron för dessa orosmoln långt innan börserna började falla?

En given fakta till att börja med är att vi inte vet vad som händer imorgon. Vi kan bara anta att risker är större eller mindre och agera därifrån. En annan fakta är att ju längre in i framtiden vi ska ge oss på att sia om desto svårare är det förstås att träffa rätt då sannolikheten att saker och ting ändrar på sig ökar över tid.

Slutsatsen blir därmed att istället följa marknaden i ett kortare perspektiv för att hålla sannolikheterna på sin sida, säg maximalt 30 dagar framåt åt gången och i och med det agera mer aktivt. Där kommer åter optionsmarknaden in i bilden.

Att värdera ett optionskontrakt idag som förfaller 30 dagar fram i tiden innebär oundvikligen en tolkning av ett framtida utfall. Därmed kan vi läsa av vad den del av marknadens aktörer som faktiskt handlar och styr kurserna tror om den kommande risken.

Till vår hjälp har vi volatiliteten, den del av optionsvärderingen som slutligen sätter priset. Med hjälp av denna faktor ser vi hur övriga marknaden tolkar och prisar in rådande riskläge framöver eller oron för att just risken ska öka eller att sannolikheten för en förestående nedgång på börsen ökar.

Så låt oss därför se hur just volatiliteten har sett ut och vad vi kan dra för lärdomar av det. VIX index visar oss den implicita volatiliteten för indexoptionerna på S&P 500 vilket är en mycket god indikator även för oss i ex. Sverige då vi tenderar att följa de amerikanska marknaderna väldigt väl. Nedan en graf på VIX Index under hela 2018 fram till början av 2019:

Ett VIX Index runt 20-nivån kan tolkas som en ”normal” risknivå där viljan att ta risk i aktier är god. Vid 30-nivån tenderar investerare att söka sig till säkrare investeringar än aktier och en nivå över 40 på VIX Index andas panik och irrationell handel tar oftast vid på börserna. Vi kan se på grafen hur risknivån stigit sedan början av oktober då oroligheterna på börsen började. Även om nivån på VIX Index har ökat till klart högre nivåer i genomsnitt är det fortfarande inga nivåer som gör att investerare flyr helt från aktiemarknaden utan snarare värderar upp riskpremien i förhållande till det mentala sentiment som bildats av en ökad oro.

På tal om oro är SKEW Index ytterligare en bra indikator att komplettera med. Ett index som visar hur en naturligt skev värdering infinner sig på indexoptioner eller i andra termer hur dyra optioner på nedsidan är i förhållande till de på aktuell nivå i paritet med index. Vi pratar här om den naturliga efterfrågan på att köpa billigare säljoptioner med lägre lösenpriser. Ett mått på oron i marknaden om man så vill. Ju högre efterfrågan på nedsidesskydd, desto dyrare optioner just där allt annat lika och en skevhet i optionsvärderingen uppstår. Detta kan vi avläsa i SKEW Index som visas i grafen nedan under 2018 fram till början av 2019.

Vi ser hur SKEW Index stiger i slutet av april 2018, vilket innebär att efterfrågan på portföljskydd ökade och gjorde säljoptioner på nedsidan dyrare. Samtidigt ser vi att VIX Index inte rört sig nämnvärt under samma period vilket indikerar att marknaden haft ett lugn men en klart stigande oro för nedsidan.

Denna oro blev sedermera bekräftad under hösten och optionerna ”at the money” korrigerades i värde i takt med nedgången.

Vi ser vidare under slutet av 2018 att efterfrågan på nedsidan inte fortsatt – nivån i värdering mellan ATM och OTM har istället planat ut eller om man så vill, blivit mindre skev. Nedsidesoptioner har relativt sett blivit mindre attraktiva och billigare än på mycket länge, därav den klara nedgången på SKEW Index som vi ser i grafen.
 
Vad innebär detta?

En sannolik antydan kan vara att rädslan för en större nedgång inte är särskilt stor, åtminstone inte i närtid. 120-nivån på SKEW Index anses vara den normala, det finns nämligen alltid en skevhet i värdering på indexoptioner. Nivåer under denna är ovanligt. Faktum är att den nuvarande nivån är bland de lägsta nivåerna vi sett på flera år. Det kan innebära en lägre oro för ett fall nedåt men även att marknaden är vaksam och snabbt beredd att agera på andra sätt än att skydda sig med optioner. Därav en potentiell förklaring till den slagiga marknaden.

Faktum är förstås samtidigt att vi inte vet någonting om vad som sker imorgon och att alla index och nivåer kan komma att ändras snabbt. Oron hos oss investerare som kollektiv kommer med stor sannolikhet hålla i sig även under 2019. Men med god koll på volatiliteten i marknaden har vi stor hjälp att dra slutsatser med långt högre sannolikhetsgrad om vad som möjligen komma skall.

Slutsatsen och tipset för denna krönika är därmed att det kan vara en mycket god idé att hålla nära koll på VIX Index och SKEW Index som en kompletterande del av den dagliga marknadsanalysen.

Kunskaper som alla investerare borde ha.

 

Dela
Publicerat i Aktiederivat, Analyser, Blogg, Börsen, Börshandel, Derivat, Nyheter, Psykologi, trading, Volatilitet Märkt med: , , , , , , , , ,
One comment on “Volatiliteten börsens vägvisare 2019
  1. HERR FLINT skriver:

    Tack för intressant läsning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*

Copyright @ 2022 Optionsbloggen.se. Alla rättigheter reserverade

Prenumera på nyhetsbrev

info@optionsbloggen.se